Höjda röster! Digital dialog med Vårdförbundets medlemmar för ett bättre vårdsverige

Från den 20 april till 31 maj pågick en dialog med vårdsverige för att ta tempen på vad Vårdförbundets medlemmar tänker och tycker, nu och inför framtiden. Dialogen kallas Höjda röster. Resultatet av Höjda röster kommer presenteras vid en digital nationell mötesplats den 15 juni 2021 där alla är välkomna att delta.

Vad är Höjda röster?

Höjda röster genomfördes via frågetest och enkäter på webben under april och maj.  Syftet var att samla in tankar, idéer och åsikter från Vårdförbundets medlemmar. Alla var välkomna att göra sin röst hörd under perioden 20 april till den 31 maj. 

Varför genomför vi Höjda röster?

Vi vill att Höjda röster ska stärka relationen mellan förbundet och medlemmarna och göra förbundet mer medlemscentrerat. Vi vill att alla medlemmar ska känna sig involverade i förbundets utveckling genom att vara med och påverka.

Rösterna från Höjda röster kommer att användas när vi tar fram politiken till kongressen som äger rum i maj 2022. 

För mer fördjupande frågor kontakta projektledare: emma.hed@vardforbundet.se

Resultatet av Höjda röster presenteras vid en digital nationell mötesplats den 15 juni 2021 där alla är välkomna att delta.

Välkommen på digital nationell mötesplats 15 juni

Vid den nationella mötesplatsen kommer förbundsstyrelsen att presentera resultatet av Höjda röster och diskutera hur det kommer att användas i Vårdförbundets arbete framåt.
 
Live-sändningen av den nationella mötesplatsen kommer att starta på denna sida kl 14.00 den 15 juni via YouTube, alla är välkomna att delta! Du kommer även kunna se en inspelad version av sändningen i efterhand.

Ta mig till live-sändningen!