Susanne går AST med inriktning mot äldrevård

Porträtt på sjuksköterska hemma hos en av de äldre på äldreboendet.

Första gången Susanne hörde talas om AST var på ett sjuksköterskemöte med Vårdförbundet och chefen för omsorgsverksamheten i Heby kommun. Hon nappade på erbjudandet om AST och har nu gått en termin på sin specialistutbildning inom äldrevård.

– Jag har gått den långa vägen till sjuksköterskeyrket, berättar Susanne, som först jobbade som undersköterska i många år innan hon utbildade sig till sjuksköterska.

Efter några år som sjuksköterska utbildade hon sig till operationssjuksköterska. Ett roligt yrke, enligt Susanne. Men efter några år blev det alltför slitsamt. Många kollegor slutade och arbetspassen i operationssalen blev långa. Susanne saknade också den direkta patientkontakten och sökte sig därför från operation till äldrevården. Hon jobbar idag som sjuksköterska på Tegelbackens vård och omsorgsboende i Heby kommun. Ett jobb som hon trivs jättebra med. Just patientkontakten med de äldre och den tacksamhet och respons hon möter, inte minst de gånger hon och kollegorna kan göra situationen bättre för någon, är något Susanne gärna lyfter fram.

– Det finns en föreställning att det är enkelt att jobba med äldre, men det handlar om sköra människor, många gånger med komplicerade symtombilder. Det gäller att vara lite av en detektiv när man jobbar med äldre. Att jag nu får möjlighet att fördjupa mig inom äldrevård känns jättebra, berättar Susanne.

Viktigt med fördjupad kunskap

Just att få fördjupad kunskap inom sitt arbetsområde menar Susanne är viktigt oavsett vilket område det handlar om.

– Vården blir alltmer specialiserad inom alla områden. Som sjuksköterskor behöver vi hänga med i den utvecklingen och få möjlighet att fördjupa oss genom specialistutbildning, menar Susanne.

Akademisk specialisttjänstgöring, AST innebär att du ansöker både till en utbildningstjänst hos arbetsgivaren och till den specialistutbildning du ska gå. Precis som många andra läser Susanne utbildningen på halvfart. Hon har full lön och villkor enligt kollektivavtalet på arbetsplatsen under utbildningstiden. När hon inte studerar jobbar hon i verksamheten. Även den verksamhetsförlagda delen av utbildningen sker på den egna arbetsplatsen. Ett upplägg som Susanne tycker är bra.

– Den nya kunskapen sätter sig om jag samtidigt kan börja tillämpa den i verksamheten, säger Susanne. Även att ta med praktiska erfarenheter från jobbet till studierna tycker Susanne är en styrka. Hon hoppas också framöver på många möjligheter att utbyta erfarenheter med de övriga sjuksköterskorna som går samma utbildning.

En utbildning med bra villkor

Bra villkor är en viktig förutsättning för att fler sjuksköterskor ska vilja och kunna specialistutbilda sig i framtiden, menar Susanne. Arbetsgivare som erbjuder AST blir också attraktivare för dem som söker jobb.

– Jag tror absolut att arbetsgivare som erbjuder AST kan locka sjuksköterskor till verksamheten. Jag tror också att mer information om möjligheten med utbildningsanställning via AST skulle få fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig.

Andra villkor med utbildningsmodellen som Susanne lyfter fram är tryggheten att utbildningsanställningen övergår i en anställning som specialistsjuksköterska. Susanne tycker också att det är bra att modellen inte innebär att man förbinder sig till en särskild arbetsgivare. Det kan vara svårt att förutspå vad som händer i framtiden, att låsa sig till en arbetsgivare kan därför vara ett hinder för den som vill specialistutbilda sig.

Specialisttjänsten ska ta form längre fram

Ännu har inte Susannes specialisttjänst utformats. Det är något som ska göras längre fram i samråd med verksamhetschefen.

– Jag tycker att det är viktigt att det blir en ny tjänst med särskild utformning. Kanske kan jag som specialistsjuksköterska vara tillgänglig på fler ställen än det äldreboende där jag jobbar idag. Fördjupad kunskap gör skillnad inte bara för hur jag kan jobba med patienten utan även i ett team med andra professioner, säger Susanne.

Susanne blir klar med sin specialistutbildning till sommaren 2017. Hon hoppas nu att fler i verksamheten där hon jobbar också ska få möjlighet att gå AST.