Porträttbild på specialistsjuksköterskestuderande i högskolemiljö.

Redan under utbildningen växte beslutet fram att specialisera sig. På anställningsintervjun berättade Maja Lundberg om sina planer att läsa vidare till distriktssköterska – något som både Vårdförbundets förtroendevalda och chefen nappade på. Tillsammans fick de igenom den AST-utbildning som Maja nu går.

Det var kombinationen av att arbeta med människor och känslan av att kunna hjälpa som gjorde att Maja Lundberg bytte spår från frisör till sjuksköterska. Arbetet på Blomstermåla hälsocentral öppnade ögonen för diabetespatienterna. Idag läser hon till distriktssköterska på heltid, med full betalning enligt AST-modellen.

- Redan under utbildningen hörde jag talas om att det fanns olika möjlighet till betald specialistutbildning, berättar Maja. När jag sedan kom på intervju och berättade om mina ambitioner att läsa vidare till distriktssköterska, var både Vårdförbundets förtroendevalda och chefen väldigt angelägna om att hjälpa till. De kollade upp vad det fanns för möjligheter, förankrade med ledningen och hjälpte till med ansökan. Så det gick väldigt smidigt och jag kände redan från början ett stort stöd.

Just bra villkor var en avgörande faktor för att hon skulle ta steget att fortsätta studierna. AST innebär att du får en utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtalet på arbetsplatsen under utbildningstiden.

- Det är en stor ekonomisk insats att efter tre år lägga ytterligare ett-två år av studieskulder. Läkare får ju sin ST betald, det borde vara självklart att motsvarande skulle gälla alla sjuksköterskor, säger Maja.

Hur Majas roll ska se ut i framtiden är något hon och chefen redan pratat om.

- Jag är redan idag inriktad på diabetespatienter, så det är en grupp jag vill fortsätta att arbeta med. Med min specialisering får jag ytterligare kompetens och bland annat utökad förskrivningsrätt. Det här är en win-win-situation – jag får arbeta med det jag brinner för och arbetsgivaren får min eftertraktade kompetens, konstaterar Maja.

Ett råd till nyutexaminerade sjuksköterskor som har tankar om specialisering är att vara väldigt tydlig med planer och ambitioner på jobbintervjuer.

- Om du vet vad du vill, säg det! Arbetsgivaren ser ditt driv och kan också se att verksamheten vinner på att anställa dig.

Rådet till arbetsgivare som vill locka unga, nyutbildade sjuksköterskor är förutom att erbjuda bra arbetsmiljö och lön, att tydligt visa att man satsar på kompetensutveckling. Redan på hemsidan bör man visa att man till exempel erbjuder AST och vilka inriktningar det finns behov av.

- Många av mina studiekamrater var redan under utbildningen inne på att specialisera sig, men det måste löna sig. Att erbjuda utbildningsanställningar som också leder till bättre lön bidrar såklart till att man blir en attraktiv arbetsgivare, avslutar Maja.