Matilda blev specialist med utbildningsanställning

Glad specialistsjuksköterska i ett behandlingsrum.

Det var de förmånliga villkoren med utbildningsanställning som gjorde det möjligt för Matilda Örn att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom kirurgi. Sommaren 2015 blev hon klar och trivs nu utmärkt i sin nya roll. Inspireras av Matildas berättelse om att specialistutbilda sig.

Hösten 2013 inrättade region Västra Götaland, efter en lång tids dialog med Vårdförbundet, utbildningsanställningar för de sjuksköterskor som specialistutbildar sig. Villkoren för utbildningsanställningarna är i enlighet med Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring, AST.

Såg tidigt värdet med specialistutbildning

Redan när Matilda Örn blev färdig sjuksköterska 2008 fanns tankarna om att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Efter examen fick Matilda jobb på kirurgavdelning/mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra i Göteborg där hon fortfarande arbetar. Hon sökte till specialistutbildningen redan 2012. Men de villkor som gällde för utbildningen då funkade inte för henne. En dag i veckan för utbildning och 80 procent av lönen räckte inte.

– Jag valde en ny yrkesbana sent i livet, berättar Matilda. Att ta studielån för ytterligare utbildning efter två högskoleutbildningar, en till samhällsvetare och en till sjuksköterska var inte möjligt för mig, fortsätter Matilda.

Även att hinna med studierna med så pass lite studietid och ett jobb att sköta gjorde att fortsatta studier kändes alltför tufft. Matilda valde att avstå från sin utbildningsplats.

Självklart att söka en utbildningsanställning

När Matilda bara ett år senare fick höra talas om möjligheten att söka en utbildningsanställning var det självklart att återigen söka till specialistutbildningen vid Göteborgs Universitet och samtidigt ansöka om en utbildningstjänst.

– Jag pratade med min närmaste chef som hade en positiv inställning till specialistutbildning och absolut tyckte att jag skulle söka. Vi hade sedan en bra dialog redan innan jag började min utbildning om hur min roll som specialistsjuksköterska inom kirurgi skulle se ut när jag var klar, berättar Matilda.

Har nu en tydlig roll med eget ansvarsområde

Just den tidiga dialogen med chefen är något som Matilda återkommer till som en viktig faktor för att hon fått en bra specialisttjänst efter utbildningen.

– Jag hade tidigt en idé om att jobba förberedande med patienter som ska genomgå omfattande bukkirurgi. Något som min chef stöttade mig i. Det innebar att jag redan under mina studier kunde börja jobba med patientgruppen och börja forma mitt ansvarsområde som blivande specialistsjuksköterska, säger Matilda.

Matilda tycker att kopplingen mellan specialistutbildningen och verksamheten var bra. Eftersom hon studerade på 50 procent och jobbade 50 procent hade hon möjlighet att koppla utbildningen till jobbet och tvärtom. Även att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomfördes i den egna verksamheten gav bra möjligheter till fördjupning och förberedelse inför rollen.

Idag fördelar hon sin arbetstid mellan mottagningen och arbete på avdelningen med många möten med patientgruppen och anhöriga.

– Att jag nu har en specialistutbildning har gett mig möjlighet att arbeta mer övergripande inom kliniken och ta ett större ansvar. Med mer kunskap inom området känner jag mig också säkrare i möten med både patienter och anhöriga, säger Matilda.

Bra att vi är många specialistutbildade på kliniken

Att vara flera specialistsjuksköterskor på en arbetsplats är en viktig nyckel till att få använda sin specialistkunskap i verksamheten menar Matilda. Inom kirurgkliniken, där Matilda arbetar, har flera sjuksköterskor specialistutbildning inom kirurgi och ytterligare tre har sökt utbildningstjänster med start 2016. De utvecklar gärna själva, driver kvalitetsarbeten och har en bra dialog om arbetssätt och metoder.

Matilda avslutar med ett råd till andra som funderar på att specialistutbilda sig genom att söka en utbildningsanställning enligt AST.

– Ta chansen. Du får en bra utbildning med bra villkor, säger Matilda som aldrig har ångrat att hon valde om yrkeskarriär mitt i livet. Det bästa med att vara sjuksköterska är helt klart att få kombinera teoretiska kunskaper med praktiskt arbete, avslutar Matilda.

Fakta om Akademisk specialisttjänstgöring

Akademisk specialisttjänstgöring, AST är Vårdförbundets modell för specialistutbildning.

Enligt modellen har du som specialistutbildar dig en utbildningsanställning under utbildningstiden. Det är en tillsvidareanställning, som arbetsgivaren inrättar, med full lön under utbildningen och villkor enligt det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Efter utbildningen övergår utbildningstjänsten till en specialisttjänst. Den som är intresserad av en utbildningsanställning behöver både söka och komma in på specialistutbildningen samt ansöka till utbildningstjänsten.
I vårt avsnitt Frågor och svar om akademisk specialisttjänstgöring, AST kan du läsa mer.

Här finns AST idag

Idag har tre av landets regioner/landsting, fyra kommuner och den privata vårdgivaren Vardaga tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet om AST. Ett landsting har en överenskommelse med Vårdförbundet om att teckna avtal om AST. Ytterligare sex landsting/regioner har efter samtal med Vårdförbundet infört utbildningsanställningar som liknar AST.

På vår AST-karta ser du vilka arbetsgivare som erbjuder AST.