En av de arbetsgivare som tecknade kollektivavtal om AST med Vårdförbundet under 2016 är Region Örebro. Ambitionen är att erbjuda 100 utbildningsanställningar under de kommande tre åren. Redan under hösten 2016 inrättades 17 anställningar. Linda Orrvik fick en av dem och har nu påbörjat sina studier till distriktssköterska.

Linda studerar till distriktssköterska på heltid och blir i januari 2017 klar med sina studier. Då återvänder hon till sin tjänst på Adolfsbergs vårdcentral där hon arbetat sedan hon tog sin sjuksköterskeexamen 2013. Just nu går hon bara in och jobbar under semesterperioder. Vikarier har anställts för att täcka upp för Linda och en av hennes kollegor som också fått en utbildningsanställning.

- Det känns jättebra att jag får specialistutbilda mig som en del av min anställning. Jag tror inte att jag valt att söka till distriktssköterskeutbildningen annars. Att ta studielån och, som det ser ut idag, inte kunna hämta igen det i löneutveckling skulle inte fungera, säger Linda.

Linda tycker att det är värdefullt att de just nu är två från hennes arbetsplats som studerar samtidigt. En annan av hennes kollegor har också nyligen kommit tillbaka efter specialiststudier. Det innebär att de får större möjligheter att tillämpa ny kunskap och förmedla den till kollegor. Linda kommer också att skriva D-uppsats tillsammans med sin kollega och har då valt ett aktuellt område som diskuterats mycket på arbetsplatsen.

- Vi kommer att skriva om suicidbedömningar. I primärvården får vi alltfler patienter från psykiatrin, så det är ett angeläget område för oss att fördjupa oss i, säger Linda.

Att Linda blev just sjuksköterska beror på ett eget möte med vården när hon väntade sitt första barn.

- Jag har alltid varit medicinskt intresserad. Men det var först när jag kom i kontakt med vården på allvar i samband med en havandeskapsförgiftning som intresset för omvårdnadsperspektivet växte fram. Jag blev så väl omhändertagen och kände att det här vill jag också vara en del av, berättar Linda. Och så blev det. Att det sedan blev primärvården var något av en slump. Hon gjorde sin sista praktik på Adolfsbergs vårdcentral, trivdes väldigt bra och blev i samband med det rekryterad till vårdcentralen.

Arbetsgivaren behöver möta upp med bra arbetsvillkor

Akademisk specialisttjänstgöring, AST innebär att du ansöker både till en utbildningstjänst hos arbetsgivaren och till den specialistutbildning du ska gå.

Linda tror att AST kommer att leda till att fler väljer att specialistutbilda sig och tycker också att arbetsgivaren med satsningen på utbildningsanställningar sänder en viktig signal om värdet av specialistkunskap. Men det räcker inte att enbart utbilda specialister. Arbetsgivaren behöver också möta upp med bra lön och andra villkor som till exempel en bra arbetsmiljö, betonar Linda.

Redan när Linda började på vårdcentralen kände hon att hon ville studera vidare. Med en distriktssköterskeutbildning får hon förutom fördjupade kunskaper också förskrivningsrätt och vaccinationsrätt. Men rätt förutsättningar behövde till.

- När det blev möjligt att söka AST här i Örebro fick vi information från våra chefer. Jag kände också till AST sedan tidigare då jag bland annat fått information om AST i nyhetsbrev från Vårdförbundet och från avdelningsstyrelsen här, berättar Linda.

Kräv en AST när du specialistutbildar dig

På frågan om Linda har något råd till andra som funderar på att söka en utbildningsanställning enligt AST kommer svaret snabbt:

- Självklart ska man söka. Det är viktigt, roligt och givande. Jag tycker också att man verkligen ska kräva villkor enligt AST och inte gå med på någon annan modell med sämre villkor.