Lönearbetet

Vårdförbundets övergripande mål med lönearbetet är att våra yrken ska värderas högre. Lönen ska spegla din kunskap, kompetens och erfarenhet, bidrag till utvecklingen av vården och till att uppfylla verksamhetens mål. Det är din arbetsgivare som sätter din lön. Vårdförbundet påverkar bland annat genom att teckna kollektivavtal, genom samverkan på arbetsplatsen och genom att ge stöd och råd till dig som är medlem.

Aktiv lokal lönebildning

Vårdförbundet vill att din lön ska bestämmas så nära dig som möjligt. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen ingår i verksamhetsplaneringen och där du själv i dialog med din chef är med och påverkar din lön. För en väl fungerande lokal lönebildning krävs att man i verksamheten har kända och förankrade kriterier om uppdrag, mål och förväntat resultat kopplat till lön – på så sätt blir lönen både motiverad och motiverande.

Råd och stöd om din lön hittar du här!

Individuell och differentierad lön

Din lön ska dessutom vara individuell och differentierad. Den ska spegla din kunskap och de konkreta resultat som din kunskap leder till.

Hög första lön och stor lönespridning

Hög första lön är en viktig faktor när unga väljer utbildning. En stor lönespridning visar också att yrken har goda utvecklingsmöjligheter. Därför är båda dessa faktorer viktiga för Vårdförbundet.

Karriär och högre lön efter specialistutbildning

Specialistutbildning ska ge dig möjlighet till både karriär och högre lön. Vår modell för Akademisk specialisttjänstgöring, AST, är något allt fler arbetsgivare anammar. Det innebär att du specialistutbildar dig inom ramen för din kollektivavtalade anställning. Modellen finns idag för sjuksköterskor, men vi arbetar för att den även ska gälla barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Jämställda löner

Vårdförbundet kräver jämställda löner. Undervärderingen av kvinnodominerade yrken i främst offentlig sektor måste få ett slut. Du ska värderas utifrån din utbildning, inte utifrån kön och bransch.

Central, lokal och egen påverkan

Vårdförbundet arbetar med lönefrågan under årets alla dagar. Arbetet sker centralt via avtal och partsarbeten samt lokalt via din förtroendevalda på arbetsplatsen. Vi ger dig också konkret medlemsstöd, till exempel inför lönesamtal. Vår lönestatistik ger dig som medlem möjlighet att jämföra din lön med andras. Samtidigt påverkar vi politiker och beslutsfattare för att få större budgetutrymme och en värdeförändring av ditt yrke.

Behöver du hjälp eller stöd?

Kontakta Vårdförbundet Direkt om du vill ha hjälp eller stöd. Kontaktuppgifter till dina lokala förtroendevalda hittar du här. Vill du kanske själv engagera dig som förtroendevald? Vi behöver bli fler så att vi tillsammans kan påverka ännu mer.