Den 1 december 2016 tecknade vi ett centralt avtal med SKL om nattarbete, utbildningsanställning och att hitta samsyn om vad som är hälsosamma arbetstider. Här benar vi ut vad det innebär för dig som medlem.

Vad innebär avtalet för mig?

Sänkt veckoarbetstid vid tjänstgöring omväxlande dag och natt

Nya arbetstidsbestämmelser gäller för dig som arbetar i rotation, det vill säga i verksamheter med krav på en arbetstidsförläggning där du roterar mellan dag- och nattjänstgöring och med arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag.

Bestämmelsen träder i kraft senast 2018-04-01.

  • Arbetar du 20 procent natt är veckoarbetstiden 36 timmar och 20 minuter, vid 30 procent natt 34 timmar och 20 minuter.
  • För dig som ingår i rotationstjänstgöringen men som ändå arbetar ständig natt blir veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.
  • För dig har ett anställningsavtal på ständig natt inom region är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.

Nattarbete inom kommun

Det nya avtalet gäller om du är anställd för att arbeta blandad dag/kväll/natt. Det vill säga att om du arbetar på rotation dag, kväll och natt så omfattas du av den sänkta veckoarbetstiden. Dessutom omfattas du om du har en rotationstjänst, men arbetar uteslutande natt.

Däremot gäller avtalet inte om du arbetar i kommun och det i ditt anställningsavtal står att du arbetar ständig natt. Frågan om nattarbete i kommunerna var väldigt viktig för Vårdförbundet, men vi nådde inte ända fram till en lösning.

Kommentar: Sänkt veckoarbetstidsmått även för ständig natt i kommuner och kommunala bolag är ett av våra yrkanden i avtalsrörelsen 2019.

Arbetstidsförläggning som ger vila och återhämtning

Vårdförbundet och SKL ska gemensamt ta fram riktlinjer och rekommendationer om hur man skapar en arbetstidsförläggning som både är verksamhetsanpassad och hälsosam.

Arbetet redovisas i Centrala parters syn på en hälsosam arbetstidsförläggning, en bilaga till HÖK 16.

Möjlighet till utbildningsanställning (AST) för specialistutbildning

Vårdförbundet har arbetat fram en modell för utbildningsanställningar, Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Parterna är överens om att utbildningsanställningar är en lösning för att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor och ska stödja det lokala arbetet med utbildningsanställningar. Med en utbildningsanställning  har du som sjuksköterska möjlighet att specialistutbilda dig med bibehållen lön inom ramen för din anställning och kollektivavtalet. 

Fokus på specialisering för fler grupper

Ett särskilt fokus ligger på förutsättningarna för specialisering för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Förbättrade möjligheter till kompetensutveckling

Avtalet ger dig rätt till en individuell utvecklingsplan, där arbetsgivaren ska ansvara för att du får rätt förutsättningar till kompetensutveckling. Utvecklingsplanen ska tas upp i ditt årliga utvecklingssamtal.