Lyckade projekt i personcentrerad vård på vårdkonferens i Milano

Den 13-15 juni i år presenterade två av Vårdförbundets medlemmar sina projekt i Milano på vårdkonferensen EHMA, European Health Management Association. Projekten är personcentrerade och har bland annat bidragit till snabbare cancerbehandling.

Sandra Stenroth är sjuksköterska, sektionsledare och projektledare vid Diagnostiskt Centrum på Mälarsjukhuset och berättar att hon har utbildats till att utföra operationer för malignt melanom, vilket lett till att patienter snabbare fått vård.

På plats fanns också Karolina Hallberg som är sjuksköterska vid Diagnostiskt Centrum på Mälarsjukhuset. Hon redogjorde för hur hon och hennes kollegor jobbat för att korta ned väntetiden från symptom till diagnos. Det har bland annat gjort att de tidigare kunnat upptäcka och behandla cancer.

Deras projekt startade genom att de lyssnade på patientens önskemål och behov och utifrån det utformade projekten. Ett tydligt steg mot personcentrerad vård.

Vårdförbundet jobbar för att vården ska personcentreras och tackar alla medlemmar som också jobbar för detta mål.

Läs mer om personcentrerad vård här

 

Läs mer om Diagnostiskt Centrum på Mälarsjukhuset här