Vi vill att personcentrerad vård och jämlik hälsa blir en självklar del av vården. En sådan omfattande omställning kräver helt andra eHälsosystem än vad som finns idag. Bland annat arbetar vi för att patienten själv ska ha full tillgång till all sin information och dokumentation i vad vi kallar Min hälsobok.

Full tillgång till information

En viktig förutsättning för att en personcentrerad vård ska kunna fungera är dokumentationen. Vi anser att patienten själv ska ha full tillgång till all den information och dokumentation som finns i den elektroniska journalen. Patienten ska kunna logga in på något som vi kallar Min hälsobok. I den finns all journalföring, personens egna anteckningar och egenregistrering av sin hälsostatus, samt hälsoplanen. Den är en viktig grund för att personen ska kunna vara en del i teamet runt den egna vården .

Pågående projekt

Just nu pågår ett successivt införande av e-tjänsten ”Journalen”( i vissa landsting ”Mina vårdflöden”) som ger patienterna tillgång till sin elektroniska patientjournal via internet. Tjänsten skall vara införd i alla landsting senast 2017 och nås genom 1177.se. Vi ser detta som ett första steg mot att uppnå vår vision om Min hälsobok.

Läs mer om införandet av Journalen/Mina vårdflöden på inera.se.