Det finns ett stort utbud av konferenser om eHälsa och välfärdsteknologi både i Sverige och internationellt. Här har vi samlat ett urval av konferenser i Sverige som kan vara intressanta för dig som vill utveckla din kunskap om eHälsa och engagera dig i frågan på din arbetsplats.

Nationella eHälsodagen

Nationella eHälsodagen äger rum varje höst. Det är en endagskonferens anordnad av eHälsomyndigheten. Programmet tar avstamp i de tre insatsområden som beskrivs i "Vision e-hälsa 2025", undertecknad av regeringen och SKL. Konferensen bjuder på inblick, kunskap och inspiration för alla som verkar på e-hälsoarenan.

Läs mer här.

Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte

Vitalis är Nordens ledande och största mötesplats inom eHälsa - utveckling av vård och omsorg genom IT. Mötesplatsen samlar över 3 000 deltagare under tre dagar och erbjuder kompetensutveckling med mer än 130 föreläsningar. Dessutom en utställning där leverantörerna visar sina produkter och tjänster. Här pågår diskussionen om vårdens och omsorgens framtid och om hur visioner blir verklighet.

vitalis.nu 

Sektionen för omvårdnadsinformatiks (SOI) årskonferens

SOI ordnar varje vår en konferensdag som belyser viktiga frågeställningar inom omvårdnadsinformatiken.

swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sektionen-for-omvardnadsinformatik

Mötesplats välfärdsteknologi och eHälsa - MVTe

Mötesplats välfärdsteknologi & eHälsa är en arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

mvte.se

HoSIT

På HoSIT:s konferensagenda finns alltid en blandning av expertföreläsningar, praktikfall där kollegor berättar om egna projekt, samt inspirerande föredrag från särskilt inbjudna föreläsare som delar med sig av erfarenheter från andra verksamhetsområden än hälso- och sjukvård.

hosit.se