Här samlar vi frågor som rör aktuella vårdområden, till exempel ambulanssjukvård och eHälsa.
  • Så jobbar vi för en bättre ambulanssjukvård

    Vi vill att ambulanssjukvården ska utvecklas och att ambulanssjuksköterskans kunskap används fullt ut. För att säkra kompetensförsörjningen behöver arbetsvillkoren för ambulanssjuksköterskor förbättras. Bland annat arbetar vi för att all jourtjänstgöring ska räknas som ordinarie arbetstid.

  • eHälsa - IT för en god hälsa och arbetsmiljö

    Satsningar på eHälsa har en enorm potential att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för vårdens professioner och bidra till en personcentrerad vård. Därför vill vi se en snabbare utveckling av eHälsa.