Om kongress 2022

Snart är det kongress! Tiden går fort och i maj 2022 samlas vi fysiskt eller digitalt för att fatta viktiga beslut som rör Vårdförbundets arbete nu och i framtiden. Visst ska det bli kul!

Nästa års kongress hålls den 13-16 maj. Det är ännu inte beslutat om kongressen blir digital eller fysisk. Det beror på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i och med det senaste beskedet om att lyfta alla restriktioner från den 29 september lutar det mot en fysisk kongress. Senast i slutet av oktober ska förbundsstyrelsen fatta beslut och så snart vi vet förmedlar vi hur det blir.

Läs mer om Kongress 2022 på våra kongressidor.

Kongressens uppgift

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer, avtalsråd och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden

Viktiga datum att hålla koll på

Ladda ner eller skriv ut A4 med viktiga datum

15 september 2021
Publicering av kongresswebbsidor och möjligheten att skicka ni motioner och nomineringar öppnar

15 oktober 2021
Alla årsmöten har avslutats och alla kongressombud är valda

1 december 2021
Sista dagen att skicka in motioner

31 januari 2022
Sista dagen att nominera till förbundsstyrelse, avtalsråd, förtroendevalda revisorer och förbundsvalberedning

13-16 maj 2022
Kongressen pågår. 


Kontakta oss om du behöver hjälp

Frågor om Easymeet – plattformen för motioner och nomineringar
Mejla erika.westman@vardforbundet.se

Saknar du någon information här på kongresswebben?
Mejla linda.lundin@vardforbundet.se

Har du frågor om motioner?
Mejla max.as@vardforbundet.se

Har du frågor om  nomineringar?
Mejla emma.hed@vardforbundet.se

Har du övriga frågor?
Mejla emma.hed@vardforbundet.se