Rollen som kongressombud

Kongressombuden har en viktig roll. Här hittar du information om uppdraget.

Val av kongressombud

Valen till kongressombud sker på lokala årsmöten i september-oktober 2017. Totalt väljs 190 ombud. De 190 mandaten fördelas mellan avdelningarna i proportion till antalet medlemmar som avdelningen har den 31 december året före ordinarie kongress. Utöver de 190 ombuden har även förbundsstyrelsens ledamöter rösträtt på kongressen.
Till Kongress 2018 finns en ny beskrivning av rollen som kongressombud. Här kan du läsa den.

Information om kongressens uppgift
Information om förbundsvalberedningen

Uppdraget för dig som blir kongressombud

  • Du är idéburen ledare som är demokratiskt vald av medlemmar.
  • Du representerar medlemmar inför, under och efter kongressen.
  • Du ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer.
  • Tillsammans med medlemmar hittar och formulerar du konstruktiva krav och lösningar.
  • Du har en självständighet i ditt uppdrag och tillgång till olika former av stöd.
  • Tillsammans med andra kongressombud och avdelningsstyrelse utformar du kongressarbete.
  • Du förväntas ha kunskap om Vårdförbundets organisation, idé och vilja.
  • Du samtalar med medlemmar efter kongressen om din upplevelse av den, innehåll och viktigaste besluten.