För kongressombud

Rollen som kongressombud är viktig och du representerar medlemmar som har valt dig inför kongressen. Här hittar du information som hjälper dig att förbereda dig inför uppdraget.

Praktisk information

Praktisk information om till exempel program, bokning av resa, boende och anmälan hittar du här.

Om mötesformen

Under kongressen föreslår förbundsstyrelsen en mötesform som kallas för påverkanstorg. Metoden möjliggör delaktighet och dialog och kommer från början från scoutrörelsen. Den här filmen förklarar mötesformen på ett enkelt sätt så att du som ombud kan förbereda dig inför ditt uppdrag. I handlingarna finns ett detaljerat förslag av arbetsordningen, det vill säga förslaget på vilka regler som ska gälla under mötet.

Handlingar

Handlingarna är en sammanställning av de förslag till beslut som förbundsstyrelsen lägger fram till kongressen. Här finns bland annat propositioner och motioner. Det är ett omfattande material med en stor mängd förslag som du som ombud ska vara med och fatta beslut om vid kongressen. Här hittar du handlingarna. Du som är kongressombud kan läsa handlingarna, göra anteckningar och skriva utkast på yrkanden i mötessystemet Easymeet. Du har fått ett mejl skickat till dig med inloggningsuppgifter.

Ordlista

I vår ordlista hittar du de begrepp som är bra att kunna som kongressombud.

Till ordlistan

Vad händer under kongressen?

I beskrivningen nedan kan du läsa mer om de olika delarna som tillhör den formella delen av mötet. 

Inledning av kongressen

Kongressen invigs i plenum av ordförande Sineva Ribeiro. Under måndagseftermiddagen går vi igenom formalia för kongressen och väljer bland annat mötespresidium. Verksamhetsberättelse och ekonomi redovisas och vi tar beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Godkännande av arbetsordning

Det är arbetsordningen för kongressen som styr hur mötet går till. Att godkänna arbetsordningen är ett av de första besluten som kongressen fattar. Förslag till arbetsordning finns i handlingarna.

Påverkanstorg

Tisdagen ägnas till största del åt påverkanstorg. Som ombud är din uppgift att besöka de olika stationerna för att lyssna, ställa frågor och diskutera med andra ombud. Du har också möjlighet att skriva tilläggsyrkanden. Du kan lära dig med om påverkanstorg i introduktionsfilmen till mötesformen ovan.

Beslutsunderlag

När påverkanstorget är avslutat sammanställer en redaktionsgrupp ett beslutsunderlag där det förslag som fått störst stöd under påvekanstorget är huvudförslag. Andra förslag och tilläggsyrkanden finns också med i beslutsunderlaget. Som kongressombud får du tillgång till underlaget på onsdag morgon så snart det är klart och du får tid att läsa in dig på det.

Beslutsforum

Alla beslut fattas under onsdag och torsdag i plenum där alla ombud deltar. Mötesordförande leder ombuden igenom beslutsunderlaget.

Beslut fattas som regel genom omröstning där ombud räcker upp röstkort för att bifalla alternativ avslå det förslag man röstar om.

Om det inte är tydligt vilket förslag som vunnit majoritet kan mötesordföranden besluta om votering. Kongressombud kan begära votering vilket då ska genomföras. Vid votering används det digitala mötessystemet som alla ombud har tillgång till via läsplattor.

Personval

Personval kommer att genomföras i det digitala mötessystemet. Alla personval sker under onsdagen.

Avslutning av kongressen

Kongressen avslutas på torsdagen, när val är genomförda och beslut fattade. 

Om uppdraget som ombud

Totalt har 190 ombud valts på lokala årsmöten. De 190 mandaten fördelas mellan avdelningarna i proportion till antalet medlemmar som avdelningen har den 31 december året före ordinarie kongress. Utöver de 190 ombuden har även förbundsstyrelsens ledamöter rösträtt på kongressen.

Uppdraget för dig som är kongressombud


• Du är idéburen ledare som är demokratiskt vald av medlemmar.

• Du representerar medlemmar inför, under och efter kongressen.

• Du ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer.

• Tillsammans med medlemmar hittar och formulerar du konstruktiva krav och lösningar.

• Du har en självständighet i ditt uppdrag och tillgång till olika former av stöd.

• Tillsammans med andra kongressombud och avdelningsstyrelse utformar du kongressarbete.

• Du förväntas ha kunskap om Vårdförbundets idé och vilja samt organisation.

• Du samtalar med medlemmar efter kongressen om din upplevelse av den, innehåll och viktigaste besluten.

Här kan du läsa mer om kongressens uppgift och en mer utförlig beskrivning av rollen som kongressombud.