Praktisk information

Här hittar du information om kongressen, för dig som är kongressombud. Till exempel hur du ansöker om ersättning för utebliven inkomst.

Den 14-17 maj hade  Vårdförbundet kongress på Bohusgården hotell & konferens i Uddevalla. 

Tjänstledighet

Du söker tjänstledigt utan lön för 14-17 maj. Vårdförbundet ersätter ditt inkomstbortfall efter ansökan. Den skickar du in efter kongressen. 

Ersättning för utebliven inkomst

Som kongressombud, förtroendevald revisor, ledamot i valberedningen eller annan förtroendevald med uppdrag på kongressen har du rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst (lön) om du behöver vara ledig från ditt arbete utan lön för att kunna delta på kongressen.

Så här gör du för att ansöka om ersättning
• Be din arbetsgivare om ett skriftligt intyg som visar vilket löneavdrag de har gjort för ditt deltagande på kongressen. På intyget ska ditt namn och personnummer finnas med, och det ska framgå hur stort avdrag som gjorts före skatt, vilka datum avdraget avser samt hur många timmar.

• Om du brukar använda systemet Flex för att redovisa utlägg med mera till Vårdförbundet så gör du det även denna gång, och bifogar intyget från arbetsgivaren. Länk till Flex finns nedan.

• Om du inte har använt Flex tidigare så fyller du i en reseräkning på papper, och skickar in den tillsammans med ditt intyg till din lokala enhet. Adresser finns via länk nedan.

• Ange grupp 999 och aktivitet 7115.

Om du har kört egen bil till/från kongressen så ansöker du om milersättning på samma pappersblankett, alternativt i Flex.

Här hittar du Flex, reseräkning på papper och kontaktuppgifter

Blev du försenad på väg till eller från kongressen?

Vi vill få kontakt med er som drabbats av förseningar med tåg eller flyg i samband med kongressen. Kansliet kommer att hantera ersättningsanspråken i relation till resebolag och försäkring samlat. Skriv till maria.back@vardforbundet.se Berätta när du faktiskt var framme vid din slutdestination och när du skulle varit framme. Hör av dig senast 7 juni.

Har du extra utlägg, med anledning av försening, t ex för mat, ny tågbiljett eller taxiresa, begär du ersättning från Vårdförbundet via en reseräkning. Här finns mer information om hur du begär ersättning . Spara också en kopia på biljetter och eventuella kvitton på extra utlägg tills vidare. De kan komma att användas hos SJ, SAS och försäkringsbolaget.

Mer information

Har du frågor om kongressen kan du mejla till kongress@vardforbundet.se.