På Vårdförbundets kongress finns en utställning där kongressombuden bland annat kan se exempel på hur villkorsfrågorna, våra internationella projekt, AST och personcentrerad vård har utvecklats de senaste fyra åren.

 

Framgångar för villkorsfrågorna

Under rubriken "Strategiskt. Långsiktigt. Tillsammans" beskrivs hur Vårdförbundet arbetat för att förbättra medlemmarnas villkor.

"Vila och återhämtning vid nattarbete" lyfter hur Vårdförbundet fått in sänkt veckoarbetstid i flera centrala kollektivavtal (HÖK 16, privat ambulans och KFO), samt flera lokala kollektivavtal som gett ännu mer tid för vila och återhämtning.

Inom våra 12 avtalsområden har vi slutit avtal för medlemmar i alla delar av vården. Vårt strukturerade arbete under kongressperioden har gett resultat. Bland annat genom strategiska och samordnade yrkanden, initiering av partsarbete och avtalsrådets medverkan.

Vårdförbundet har också arbetat med hälsosam arbetstidsförläggning, med forskning som utgångspunkt. 2017 antogs Centrala parters syn på hälsosam arbetstidsförläggning av oss och SKL. Det tar vi med oss i förhandlingar framöver!

Dessutom har våra medlemmar fått en löneökning som ligger över industrimärket. Tillsammans har vi nått framgångar inom pensionsfrågorna och för att få en bättre arbetsmiljö.

Vi är en Fair Union

Eftersom Vårdförbundet är en Fair Union finns också en film sin beskriver vad det innebär att vara det, som att:

• arbeta för jämställdhet och alls lika värde
• arbeta för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt
• värna om rätten att organisera sig i fackföreningar
• använda företag som har kollektivavtal
Här kan du läsa mer om vårt arbete som Fair Union.

Internationella projekt

Vårt globala engagemang syns också i de projekt där vi bidrar med kunskap för att påverka hälsa, arbetsvillkor och profession för våra kollegor i andra länder. Sida är den huvudsakliga finansiären av projekten.

I utställningen kan kongressombuden se bilder från våra projekt i Lesotho och Palestina. I Lesotho samarbetar vi med Lesotho Nurses Association, LNA, och med Wellness center. Där kan vårdpersonal som drabbats av HIV/Aids söka vård. I Palestina stöder vi Palestinian Nursing and Midwifery Association som organiserar sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor på Västbanken och i Gaza. Vårdförbundet har nyligen fattat beslut om att stödja ett samarbete mellan den palestinska och den israeliska sjuksköterskeföreningen.

 

AST och personcentrerad vård

I AST-utställningen visas hur Akademisk specialisttjänstgöring, AST, spritt sig över landet och var möjlighet till den utbildningen finns idag. Berättelser från tre AST-studenter illustrerar vad möjligheten till betald akademisk specialisttjänstgöring betytt för dem.

Nyfikenheten på personcentrerad vård väcks genom frågor som Hur fångar vi medarbetarnas drivkrafter?, Hur kan man balansera vårdrelationen i ambulansen?, Hur får man en isolerad, hemmasittande flicka till BUP? och Hur får du en trygg graviditet och förlossning utan att kunna svenska? Bakom luckor gömmer sig svar genom exempel på medlemmar som arbetar personcentrerat.