På kongressen finns flera externa utställare som passar på att vara där för att träffa Vårdförbundets medlemmar.

Vid studieförbundet Sensus monter står Ulrika Erksell, nationell verksamhetsutvecklare. På tavlan vid henne sitter ett antal påståenden där besökarna får sätta en prick på om den håller med.

- Påståendena bjuder in till diskussion av olika frågor och vi hoppas att diskussionerna ska fortsätta vid köksbordet.

 

- Vi vill hålla kontakten med förtroendevalda och därför är vi här, säger Leif Hjelman, account manager på Folksam, som också har en monter.

- Vi berättar om samarbetet mellan Vårdförbundet och Folksam samt vad vi kan erbjuda, fyller hans kollega Gunilla Andskär i. Vi pratar om medlemsförsäkringar och varför de är viktiga.

Även Svensk sjuksköterskeförening (SSF) finns med som externa utställare för att medlemmarna ska kunna ta del av deras senaste kampanj.

- Den heter Svensk sjukvård behöver omvårdnad, berättar Brigitta Wedahl, kanslichef på SSF. Med den vänder vi oss till politiker, allmänhet och våra egna kollegor. Till exempel pratar många politiker om omvårdnad men de har inte tillräckligt kunskap. Därför vill vi bättra på den kunskapen.

Medlemstidningen Vårdfokus har reportrar på plats som följer kongressen. I deras monter kan medlemmar ta sig ett exemplar av tidningen eller få en pratstund med representanter från Vårdfokus redaktion.

- Det här är ett bra tillfälle att prata med medlemmar, få kontakt, visa upp tidningen. De får ansikten på oss och vi på dem, säger Michelle Wahrolén, Vårdfokus chefredaktör.