Summering av kongressen

Förbundsordförande Sineva Ribeiro och nyvalda förbundsstyrelseledamoten Åsa Mörner fick svara på vad de tyckte om kongressen och vilken fråga som de tyckte är viktigast framöver.

Se filmen med intervjuerna:

 Förbundsordförande Sineva Ribeiro och nyvalda förbundsstyrelseledamoten Åsa Mörner fick svara på vad de tyckte om kongressen och vilken fråga som de tyckte är viktigast framöver.

- Vi har haft högt i tak, många diskussioner, många dialoger. Och sedan väldigt många beslut. Stämningen har varit väldigt, väldigt bra, säger Sineva Ribeiro.

Jämställdhet, och då mycket jämställda löner, betonade hon som en av de viktigaste frågorna som kongressen har lyft fram.

- Våra fyra professioner är felvärderade utifrån att vi jobbar i kvinnodominerade yrken. Och att vi nu säger att vi ska jobba starkt med det, det känns bra och viktigt för oss.

Hon lyfte även betydelsen av rekryteringsfokus för Vårdförbundet som organisation.

Åsa Mörner, barnmorska, som blev invald som ledamot i förbundsstyrelsen berättar att den fråga som var viktigast för henne beslutades om på den sista kongressdagen.

- Nu handlar det mycket om professionsfrågor, att man som barnmorska ska känna att vi tillvaratar professionsfrågorna i förbundet.