Med acklamation valdes Sineva Ribeiro enhälligt till förbundsordförande. Kongressen beslutade även om övriga i förbundsstyrelsen enligt valberedningens förslag.

Den nya förbundsstyrelsen

Förbundsordförande 

Sineva Ribeiro, avdelning Västra Götaland

Vice förbundsordförande

Ann Johansson, avdelning Stockholm

Ragnhild Karlsson, avdelning Östergötland

Förbundsstyrelseledamöter

Catrin Johansson, avdelning Västerbotten

Jane Stegring, avdelning Stockholm

Janí Stjernström, avdelning Västmanland

Madelene Meramveliotaki, avdelning Skåne

Marie-Charlotte Nilsson, avdelning Skåne

Michel Silvestri, avdelning Gotland

Peter Blom, avdelning Värmland

Åsa Mörner, avdelning Örebro

Förbundsvalberedningens motivering

En förbundsstyrelse med förmåga att leda vår organisation i förändring med framtida utmaningar.

En engagerad och nytänkande förbundsstyrelse med kunskap och erfarenhet att fatta välgrundade beslut.

En strategisk förbundsstyrelse med hög integritet och förmåga att arbeta utifrån kongressens fattade beslut.

En ansvarstagande förbundsstyrelse som kan bygga samt utveckla relationer och samarbeten både nationellt och internationellt.

En förbundsstyrelse som kan verka som ambassadör och förespråkare för Vårdförbundets alla medlemmar.

Avtalsråd

Carina Rautalin, avdelning Västra Götaland

Cecilia Stoor, avdelning Västmanland

Fredrik Skoog, avdelning Södermanland

Ingrid Allerstam, avdelning Stockholm

Jörgen Ekström, avdelning Stockholm

Karin Nordén Persson, avdelning Örebro

Karin Simonson Alm, avdelning Kronoberg

Linda Linné, avdelning Östergötland

Maria Löfqvist, avdelning Jönköping

Peter Mähler, avdelning Västerbotten

Revisorer

Brith Holm, avdelning Västra Götaland

Eva Strandh, avdelning Värmland

Gabriella Thies, avdelning Södermanland

Ingalill Sundström, avdelning Stockholm