Se invigningstalen

Vid måndagens invigning talade förbundsordförande Sineva Ribeiro och statsminister Stefan Löfven. Här kan du se båda talen.

Kongressen invigdes på måndagen och förbundsordförande Sineva Ribeiro inledde. Med musik och under taktfast klappande gick hon upp på scenen och hälsade ombuden välkomna till kongressen.

Därefter visades Vårdförbundets 40-årsfilm som visar en sjuksköterskestudent på väg ut i yrkeslivet och en barnmorska som arbetar det sista passet innan hon går i pension. Här kan du se den.

Ribeiro tackade sedan för kongressombudens engagemang.
- Vi gör detta arbete tillsammans påverkar faktiskt vårdens utveckling och därmed hela svenska befolkningens hälsa. Och det tycker jag är starkt.

Hon påminde kongressombuden om vikten av kongressen och de beslut som kommer att tas under den.

-Kloka är vi och vi kommer att fatta kloka beslut.

Hon lyfte även den stundande valrörelsen och vilken stor fråga vården är i den.

Se Sineva Ribeiros invigningstal

Därefter öppningstalade statsminister Stefan Löfven. Han underströk betydelsen av god hälsa för alla människor för Sverige och framför allt vårdpersonalen och deras villkor.

- Ni jobbar varje dag, och många jobbar kvällar också och nätter för den delen, för att både rädda och förbättra medmänniskors liv.

Löfven pratade även om de förbättringar som han vill göra för vården framöver. Bland annat satsningar på cancervård och att minska vårdköerna och skapa mer jämlikhet i vården. Han pratade även om vikten av skapa bättre arbetsvillkor för vårdyrken för att kunna att kunna göra dem mer attraktiva för unga.

Se Stefan Löfvens öppningstal