Engagerade diskussioner i påverkanstorgen

På tisdagen deltog kongressombuden i påverkanstorg. Det blev engagerade diskussioner och en bra dialog.

Påverkanstorgen består av flera stationer där motioner och propositioner delats in efter ämne. Vid stationerna kan ombuden diskutera förslagen för att komma fram till bra beslut vid beslutsforum på onsdagen.

Jane Stegring fanns på plats som representant för förbundsstyrelsen vid påverkanstorget Stadgar och organisation. Hon var där för att svara på frågor, ha dialog, argumentera och försöka lyssna på synpunkter och tankar som kommer fram i rummet.

- I början var man främst fokuserad på att lösa frågor och formulera yrkanden. Nu efter några timmar är det mer diskussion och alla som har lagt tilläggsyrkanden vill fånga andras uppmärksamhet.

Påverkanstorg anser hon är en riktigt bra mötesform.

- Alla får möjlighet att prata med varandra. Till skillnad från plenum där inte alla kan prata. Det finns olika åsikter och det är spännande.

 
Vid samma station sitter Katarina Nilsson Reian, kongressombud samt styrelseledamot från avdelning Västerbotten, och skriver ett tilläggsyrkanden till propositionen om organisation.

Hur går det?
- Just det här med dialogen är jättespännande. Men det är lite pratigt när man ska skriva.

Hon tycker att organisation är en central fråga för förbundet.

- Vi kan se att den är viktig eftersom det har kommit in 77 motioner om organisation. Medlemmarna har många åsikter om ämnet.

De sakkunniga på åsiktstorgen kan reda ut frågetecken och ge faktaunderlag till ombuden. Ida Eklöf är sakkunnig vid stationerna Hållbart hälsoliv, hälsosam vårdmiljö och arbetsplatsen samt Yrke, karriär, lön.

- Påverkanstorgen har fungerat bra, tycker hon. Ombuden kan berätta vad de tycker och lyssna in vad andra har för åsikter och sedan jämka ihop svar.

Vid påverkanstorget Hälso- och sjukvård finns Fredrik Wallin, som är samtalsansvarig.

- Det är mycket engagemang. Här har särskilt frågor kring skolsjuksköterskor och biomedicinska analytikers roll varit engagerande.

Tror du att ni kommer fram till bra beslut?
- Absolut, det finns många kloka synpunkter.