Dags att säga hejdå

På torsdagen avslutades Vårdförbundets kongress 2018. Eva Nordmark, ordförande TCO, Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student och förbundsordförande Sineva Ribeiro höll tal.

- Vårdförbundet är en av Sveriges absolut starkaste fackföreningar. Ni är vården, ni kan vården, sa Eva Nordmark.

Eva Nordmark sa att Vårdförbundet bland annat bidragit till att jämställdhet funnits med som en viktig aspekt i centralorganisationens arbete.

Hon framhöll samarbetet mellan förbunden i TCO, hur viktigt det var och berättade att TCO totalt hade 96 000 förtroendevalda.

Eva Nordmark lyfte också valrörelsen och tre områden som hon vill se satsningar på framöver. Det första området är ett hållbart yrkesliv, det andra att det satsas på kompetensutveckling och det tredje en skattereform. Reformen ska bland annat se till så att man kan få lika bra vård över hela landet.

Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student, framhöll i sitt tal att studenterna är de framtida yrkesverksamma medlemmarna och är de som kommer att kunna ta del av de framgångar som förhoppningsvis kommer från inriktningsbesluten på denna kongress.

Sineva Ribeiro tackade alla kongressombud och framhöll att hon tyckte det var viktigt att Vårdförbundet blir fler medlemmar och en växande organisation.

- Det är en prioritet för mig.

Sedan var Kongress 2018 slut och det var dags för alla att åka hem. Men vi ses igen 2022!