Avtackning av förtroendevalda

Då kongressen valt in nya personer på olika förtroendeuppdrag måste andra att lämna sina. De som var på plats tackades av under kongressmiddagen.

Förbundsordförande Sineva Ribeiro höll i avtackningen. Att vara förtroendevald är något väldigt speciellt sa hon:

- Ni har fått förtroendet från 114 000 medlemmar, som förtroendevald.

Många av de som tackades av kände att de gick från ett väldigt roligt uppdrag som de rekommenderade andra att prova på.

Helene Esping, som avtackades i rollen som revisor och går till valberedningen, tyckte att hennes uppdrag hade varit riktigt speciellt.

- Jättetacksam för att få ha varit revisor.

Sineva Ribeiro tackade också av Camilla Eriksson Sundberg och Elisabeth Lindgren som haft uppdrag i avtalsrådet.

Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, Gunilla Johansson, Pernilla Stenborg Nielsen och Eva Wallander tackades alla av från uppdrag som förbundsvalberedare. De sa att de som fick chansen att sitta i valberedning absolut borde prova på det.

Från förbundsstyrelsen var det Annika Wåhlin och Johan Larson som sa tack och hej.

- Efter 25 år i Vårdförbundet har jag valt att ta mig an nya utmaningar, sa Annika Wåhlin.

Johan Larson var märkbart rörd över att tackas av för sitt uppdrag och berättade hur hans engagemang i förbundet gjort att han känt sig uppbackad från medlemmarna i olika diskussioner och förhandlingar:

- Jag har till och med någon gång drämt näven i bordet och sagt "Jag är Vårdförbundet".