Engagera dig i kongress 2018

Du som är medlem har förstås möjlighet att påverka nästa kongress som äger rum i maj 2018. Genom motioner, val, nomineringar och medlemsmöten kan du engagera dig.

Genom val av och kontakt med kongressombud och i vissa fall speciella medlemsmöten, så kan du hålla dig informerad om det som sker inför, under och efter kongressen. Du hittar också information här på webbplatsen.

Du kan tycka till om förslag som kongressen ska behandla. Det finns även möjlighet för dig att direkt påverka och väcka egna förslag till kongressen genom motioner.

Du kan engagera dig lokalt och nominera dig själv eller be andra nominera dig till kongressombud. Dessa ombud väljs på de lokala avdelningarnas årsmöten. Du kan nominera personer till de förtroendeuppdrag som ska väljas på kongressen.

När kongressen pågår rapporterar vi direkt här på Vårdförbundets webbplats, så att det ska vara möjligt för dig som medlem att följa det som sker på mötet.

Kontakta gärna din lokala avdelning för information om aktiviteter med koppling till kongressen. Läs om lokala avdelningar.