Rapport om verksamheten under nuvarande kongressperiod

Förbundsstyrelsen kommer att lämna en rapport till kongress 2018 som sammanfattar de fyra senaste verksamhetsåren. Rapporten ska särskilt fokusera på kongressbeslut och ger en bild av vad vi gemensamt åstadkommit under kongressperioden.

Rapporten kommer vara uppdelad i följande områden:
1. Hälsa och helhet
2. Hållbart yrkesliv
3. Rätt värderad kunskap
4. Medlemsutveckling
5. Organisationens utveckling
6. Övrigt

Under dessa övergripande rubriker beskrivs den verksamhet som bedrivits, dess resultat och hur förbundsstyrelsen bedömer nuläget och framtida resurser. Det blir delvis en sammanfattning av verksamhetsberättelserna under kongressperioden.

På så sätt vill förbundsstyrelsen redovisa hur kongressmålen har tagits hand om och uppnåtts.