Den 14-17 maj 2018 hade Vårdförbundet kongress på Bohusgården i Uddevalla. 190 valda kongressombud beslutade, tillsammans med den sittande förbundsstyrelsen, om bland annat vision och prioriteringar för den kommande kongressperioden.

Läs om kongressen

Du hittar artiklar och filmer om kongressen här på våra kongressidor. I sociala medier kan du söka på taggen #vfkongress och se både Vårdförbundets och andras uppdateringar om kongressen. Du hittar också information i Vårdfokus, både i deras tidning nr. 6/7, med utgivningsdag den 4 juni, och på deras webbplats.

Uppgift och mål

Du kan läsa mer om kongressens uppgift här. 
Kongressens ledord var tydlighet, delaktighet, inspiration, öppenhet och samhörighet. Kongressbesluten skulle ge förbundet en tydlig riktning inför nästa kongressperiod och förbundsstyrelsen kraft att leda organisationen. Besluten skulle vara långsiktiga men ge ett handlingsutrymme för att kunna agera och ta tillvara möjligheter som inte går att förutse.

Mötesform

Den mötesform som användes under kongressen kallas påverkanstorg och kommer från början ur scoutrörelsen. Här kan du lära dig med om den mötesformen

Planering utifrån att vi är en Fair Union

Kongressen planerades utifrån Vårdförbundets åtaganden som en Fair Union. Som Fair Union arbetar förbundet för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Självklart ska det perspektivet även vara en del av kongressen.
Här är några av de val vi har gjort utifrån att Vårdförbundet är en Fair Union:

• Bohusgården i Uddevalla är Svanenmärkt. Det innebär bland annat att man arbetar för att minska sin energiförbrukning, vattenförbrukning och mängden avfall. Restaurangen har stränga krav på de livsmedel som köps in och en hög andel är ekologiska. Kemiska produkter som används i samband med tvätt och städ är i hög grad miljömärkta.

• Resorna till och från kongressen skedde i enlighet med Vårdförbundets resepolicy som tar miljö- och etiska hänsyn. Vi planerade resorna i samarbete med vår resebyrå för att få ett så hållbart och effektivt resande som möjligt. Majoriteten av resorna skedde med tåg.

• Vi valde bort rött kött från de måltider som serverades på Bohusgården under kongressen av hänsyn till vårt klimat.

• Bohusgårdens restaurang använder lokalproducerade råvaror när sådana finns att tillgå.

• Vi använde oss av digitala dokument och lösningar för att minska mängden papper.

• Inköp av till exempel profilprodukter som togs fram inför kongressen gjordes i enlighet med inköpspolicy och vi valde miljömärkta varor som produceras i Europa eller Sverige för att minska transporterna.

Kontakt

Om du har en fråga kan du mejla den till kongress@vardforbundet.se

Eller så kan du kontakta:
Linnéa Nordin, förbundssekreterare, huvudansvarig för kongress 2018,
linnea.nordin@vardforbundet.se, 08-147792

För pressfrågor, kontakta presschef Anna E Olsson, 073-10 30 09