Om Kongress 2018

Den 14-17 maj 2018 är det dags för Vårdförbundets kongress. Då fattas viktiga beslut för förbundets framtida verksamhet.

Mål

Kongressens ledord är tydlighet, delaktighet, inspiration, öppenhet och samhörighet. Kongressbesluten ska ge förbundet en tydlig riktning inför nästa kongressperiod och förbundsstyrelsen kraft att leda organisationen. Besluten ska vara långsiktiga men ge ett handlingsutrymme för att kunna agera och ta tillvara möjligheter som inte går att förutse.

Mötesform

Vi strävar efter mötesformer för delaktighet och dialog. Därför vill vi skapa forum för dialog, diskussion och möjlighet att lämna yrkanden innan kongressombuden går till beslut. Mötesformen kallas åsiktstorg/påverkanstorg och kommer från början ur scoutrörelsen. Information om mötesformens upplägg kommer ges i god tid innan kongressen för att ombuden ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Datum för motionsstopp, kallelser och handlingar

Kallelse till ordinarie kongress ska skickas ut senast tre månader innan kongressen börjar (14 februari) och att handlingar ska finnas tillgängliga på webbplatsen fyra veckor före kongressen (ombuden ska ha fått dem senast 16 april). 1 december 2017 är sista datum för att skicka in motioner till kongressen.

Information om kongressens uppgift
Information om förbundsvalberedningen

Planering utifrån att vi är en Fair Union

Vi planerar kongressen utifrån Vårdförbundets åtaganden som en Fair Union. Som Fair Union arbetar förbundet för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Självklart ska det perspektivet även vara en del av kongressen.

Här är några av de val vi har gjort utifrån att Vårdförbundet är en Fair Union:

• Bohusgården i Uddevalla är Svanenmärkt. Det innebär bland annat att man arbetar för att minska sin energiförbrukning, vattenförbrukning och mängden avfall. Restaurangen har stränga krav på de livsmedel som köps in och en hög andel är ekologiska. Kemiska produkter som används i samband med tvätt och städ är i hög grad miljömärkta.

• Resorna till och från kongressen sker i enlighet med Vårdförbundets resepolicy. Vi planerar resorna i samarbete med vår resebyrå för att få ett så hållbart och effektivt resande som möjligt. Majoriteten av resorna sker med tåg.

• Vi har valt bort rött kött från de måltider som serveras på Bohusgården under kongressen av hänsyn till vårt klimat.

• Bohusgårdens restaurang använder lokalproducerade råvaror när sådana finns att tillgå.

• Där det är möjligt använder vi oss av digitala dokument och lösningar för att minska mängden papper.

• Inköp av till exempel profilprodukter som tas fram inför kongressen görs i enlighet med inköpspolicy och vi väljer miljömärkta varor som produceras i Europa eller Sverige för att minska transporterna.

Stycket uppdateras allt eftersom planeringen av kongressen fortsätter.

Kontakt

Om du har en fråga kan du mejla den till kongress@vardforbundet.se

Eller så kan du kontakta:
Linnéa Nordin, förbundssekreterare, huvudansvarig för kongress 2018,
linnea.nordin@vardforbundet.se, 08-147792

Emma Broms, projektledare för kongress 2018,
emma.broms@vardforbundet.se