Om kongress 2018

Den 14-17 maj 2018 är det dags för Vårdförbundets kongress. Då fattas viktiga beslut för förbundets framtida verksamhet.

Plats

Kongressen äger rum på Bohusgården i Uddevalla.

Mål

Kongressens ledord är tydlighet, delaktighet, inspiration, öppenhet och samhörighet. Kongressbesluten ska ge förbundet en tydlig riktning inför nästa kongressperiod och förbundsstyrelsen kraft att leda organisationen. Besluten ska vara långsiktiga men ge ett handlingsutrymme för att kunna agera och ta tillvara möjligheter som inte går att förutse.

Mötesform

Vi strävar efter mötesformer för delaktighet och dialog. Därför vill vi skapa forum för dialog, diskussion och möjlighet att lämna yrkanden innan kongressombuden går till beslut. Mötesformen kallas åsiktstorg/påverkanstorg och kommer från början ur scoutrörelsen. Information om mötesformens upplägg kommer ges i god tid innan kongressen för att ombuden ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Datum för motionsstopp, kallelser och handlingar

Kallelse till ordinarie kongress ska skickas ut senast tre månader innan kongressen börjar (14 februari) och att handlingar ska finnas tillgängliga på webbplatsen fyra veckor före kongressen (ombuden ska ha fått dem senast 16 april). 1 december 2017 är sista datum för att skicka in motioner till kongressen.

Information om kongressens uppgift
Information om förbundsvalberedningen

Kontakt

Om du har en fråga kan du mejla den till kongress@vardforbundet.se

Eller så kan du kontakta:
Linnéa Nordin, förbundssekreterare, huvudansvarig för kongress 2018,
linnea.nordin@vardforbundet.se, 08-147792

Emma Broms, projektledare för kongress 2018,
emma.broms@vardforbundet.se