Ny vision

Under hösten 2016 genomfördes framtidssamtal med medlemmar. Det blev sedan underlag för att ta fram en ny vision för Vårdförbundet. Här hittar du information om den nya visionen.

Vårdförbundets långsiktiga mål finns sammanfattade i en vision (Vision 2018 för hälsa och helhet) som beslutades av kongressen 2008. Det har hänt mycket i vården och i samhället sedan dess. En ny vision har arbetats fram och föreslås för kongressen i maj 2018. För att vi ska vara relevanta och driva rätt frågor på lång sikt vill vi nu prata om framtidsmöjligheter med medlemmar.

Vad är en vision, och varför behöver Vårdförbundet en vision?

Här kan du ladda ner en film där Vårdförbundets förbundsordförande pratar om visionens roll för Vårdförbundet. Filmen är ca 4.30 minuter.

Film – vad är en vision för nedladdning (OBS stor fil!)

Sedan 2008 är Vårdförbundets långsiktiga mål samlad i Vision 2018 för hälsa och helhet.
Här kan du läsa mer om Vision 2018.

Inför kongressen 2018 ska Vårdförbundets arbete med en ny vision och framtidsidéer inom yrke, vård och villkor påbörjas.

Se bildspel inför det fortsatta arbetet mot en ny vision.