Ny vision

Under hösten 2016 genomfördes framtidssamtal med medlemmar. Det blev sedan underlag för att ta fram en ny vision för Vårdförbundet. Här hittar du information om den nya visionen och kan ge din synpunkt om hur en ny vision ska formuleras.

Vårdförbundets långsiktiga mål finns sammanfattade i en vision (Vision 2018 för hälsa och helhet) som beslutades av kongressen 2008. Det har hänt mycket i vården och i samhället sedan dess. En ny vision kommer därför att arbetas fram och föreslås för kongressen i maj 2018. För att vi ska vara relevanta och driva rätt frågor på lång sikt vill vi nu prata om framtidsmöjligheter med medlemmar.

Vad är en vision, och varför behöver Vårdförbundet en vision?

Här kan du ladda ner en film där Vårdförbundets förbundsordförande pratar om visionens roll för Vårdförbundet. Filmen är ca 4.30 minuter.

Film – vad är en vision för nedladdning (OBS stor fil!)

Sedan 2008 är Vårdförbundets långsiktiga mål samlad i Vision 2018 för hälsa och helhet.
Här kan du läsa mer om Vision 2018.

Inför kongressen 2018 ska Vårdförbundets arbete med en ny vision och framtidsidéer inom yrke, vård och villkor påbörjas.

Vi vill ha dina synpunkter

I början av arbetet fick ett stort antal medlemmar frågor om sina egna framtidsvisioner, tankar och idéer. Vi fick in många förslag. Därefter har förbundsstyrelsen fortsatt arbetet. Bildspelet nedan är en sammanfattning av inriktningen på framtidsidéerna. Det visas nu på årsmöten hos Vårdförbundets lokalavdelningar, vid medlemsmöten och i andra sammanhang för att stämma av om idéerna är attraktiva, relevanta och ger energi.

Titta gärna på bildspelet och skicka in dina synpunkter och reflektioner. Mejla dem till nyvision@vardforbundet.se.

• Är något i bildspelet positivt, lockar dig?
• Är något i bildspelet negativt, känns inte relevant dig?
• Är något i bildspelet värt att påpeka utan att värdera det som positivt eller negativt?

Se bildspel inför det fortsatta arbetet mot en ny vision.