Frågor och svar om konfliktfondens storlek

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna när det gäller förslaget till konfliktfondens storlek för nästkommande kongressperiod.
 • Vad är en konfliktfond?

  Konfliktfonden är en del i att Vårdförbundet är en stark avtalspart i förhandlingar. Det är pengar som är reserverade och finns bokförda på ett separat konto i balansräkningen. Pengarna är avsedda att änvändas vid en eventuell arbetsmarknadskonflikt. Konfliktfonden är en del av det egna kapitalet.

 • Varför ska konfliktfondens storlek för hela kongressperioden beslutas nu?

  Enligt stadgan har kongressen som uppgift att besluta om konfliktfondens storlek för nästkommande kongressperiod.

 • Vad är syftet med en konfliktfond?

  Förbundet ska ha resurser för att kunna driva krav i flera på varandra följande avtalsrörelser och i de fall de leder till strejk ska Vårdförbundet ha pengar för att finansiera detta.

 • Vad ska pengarna i en konfliktfond användas till?

  Pengarna i en konfliktfond ska användas till att ersätta medlemmar uttagna i konflikt för deras inkomstbortfall men även till kringkostnader (exempelvis informationsmaterial gällande konflikten).

 • Vad händer om inte pengarna i konfliktfonden räcker vid en konflikt?

  Det beror på hur beslutet om konfliktfondens storlek utformas. Om beslut tas att enbart konfliktfonden får användas vid konflikt kan strejk pågå så länge pengar finns att ersätta medlemmar för deras inkomstbortfall. Beslutet kan även utformas så att det finns möjlighet att även använda fritt eget kapital vid behov. Det är då förbundsstyrelsen som beslutar hur mycket av det egna kapitalet som kan användas.

 • Vad är eget kapital?

  Eget kapital är Vårdförbundets egna pengar. Förenklat kan man säga att om Vårdförbundet skulle sälja alla sina tillgångar (ex. fastighet, fonder, inventarier) och sen betala våra skulder är de pengar som kvarstår eget kapital. Av dessa pengar är ett visst belopp avsatt för konfliktfond. Eget kapital som är avsatt, till exempelvis konfliktfonden, benämns bundet eget kapital och det kapital som inte är avsatt till något bestämt ändamål benäms fritt eget kapital.

 • Vad innebär det att pengar är avsatta?

  Pengar avsatta i konfliktfonden finns bokförda på ett särskilt konto i bokföringen och visas i Vårdförbundets årsredovisning under eget kapital. Dessa pengar kan inte användas till något annat än vid konflikt.

 • Vilka pengar avsätts till konfliktfonden?

  Om beslut tas att konfliktfonden ska höjas finns två alternativ och de är beroende av det beslut kongressen tar om inriktning av verksamhet och ekonomi. Antingen så minskas det fria egna kapitalet eller så måste Vårdförbundet leverera ett positivt resultat d.v.s. "gå med vinst" de nästkommande åren och överskottet placeras i konfliktfonden.