Propositioner om ekonomisk inriktning, medlemsavgiftens- och konfliktfondens storlek

Se vår film som förklarar Vårdförbundets ekonomi och ta del av information om tre ekonomiska propositioner.

Film om Vårdförbundets ekonomi

Vi har gjort en film som förklarar Vårdförbundets ekonomi för dig som kongressombud och medlem. Den ska vara ett stöd i att förstå propositionen om ekonomi och medlemsavgift. Du kan se filmen ovan.

Propositioner om ekonomi

Inför kongressen kommer tre propositioner som berör förbundets ekonomi.