Ta del av propositioner

En proposition är ett förslag från förbundsstyrelsen som kongressombuden ska ta ställning till. Här hittar du information om propositionerna för Kongress 2018.

Förbundsstyrelsen förbereder förslag inom följande områden:

• Ny vision och framtidsidéer inom yrke, vård och villkor
Läs mer om förslaget.
• Ekonomisk inriktning, medlemsavgiftens storlek, konfliktfondens storlek
Läs mer om förslagen.
• Organisation, stadga och medlemsutveckling

När förslagen är färdiga kommer de också att publiceras här på webbplatsen.