Ta del av propositioner

En proposition är ett förslag från förbundsstyrelsen som kongressombuden ska ta ställning till. Här hittar du information om propositionerna för kongress 2018.

Förbundsstyrelsen förbereder förslag inom följande områden:

• Ny vision och framtidsidéer inom yrke, vård och villkor
• Organisation, stadga och medlemsutveckling
• Ekonomi och medlemsavgift

I takt med att förslagen utvecklas kommer diskussionsmaterial och annat material att finnas tillgängligt här. När förslagen är färdiga kommer de också att publiceras här på webbplatsen.

Ny vision och framtidsidéer inom yrke, vård och villkor

Sedan 2008 är Vårdförbundets långsiktiga mål samlad i Vision 2018 för hälsa och helhet.

Här kan du läsa mer om Vision 2018

Inför kongressen 2018 ska Vårdförbundets arbete med en ny vision och framtidsidéer inom yrke, vård och villkor påbörjats.

I början av arbetet fick ett stort antal medlemmar frågor om sina egna framtidsvisioner, tankar och idéer. Vi fick in många förslag. Därefter har förbundsstyrelsen fortsatt arbetet. Bildspelet nedan är en sammanfattning av inriktningen på framtidsidéerna. Det visas nu på årsmöten hos Vårdförbundets lokalavdelningar, vid medlemsmöten och i andra sammanhang för att stämma av om idéerna är attraktiva, relevanta och ger energi.

Titta gärna på bildspelet och skicka in dina synpunkter och reflektioner. Mejla dem till nyvision@vardforbundet.se.

• Är något i bildspelet positivt, lockar dig?
• Är något i bildspelet negativt, känns inte relevant dig?
• Är något i bildspelet värt att påpeka utan att värdera det som positivt eller negativt?

Se bildspel inför det fortsatta arbetet mot en ny vision.