Propositioner

En proposition är ett förslag från förbundsstyrelsen som kongressombuden ska ta ställning till. Här hittar du information om propositionerna för Kongress 2018.

Till årets kongress finns tio propositioner som kan läsas i sin helhet i kongresshandlingarna. Här ges en översiktlig bild av propositionerna.

Framtidsidéer inom yrke, vård och villkor

• Vårdförbundets vision
Vår övergripande långsiktiga strävan för yrke, vård och villkor har vi beskrivit i förslaget till ny vision, vilket är den första propositionen. Visionen har gestaltats som en berättelse som vi hoppas att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ska bära och ansluta sig till.
Läs om Vårdförbundets vision

• Rätten till hälsa lämnar ingen utanför – Vårdförbundets idé om ett hållbart samhälle
Propositionen sammanfattar ställningstaganden i värderingsfrågor som är viktiga för oss på en samhällelig nivå. Propositionen är tänkt att vara normerande och ligga till grund för dialog och reflektion

• Våra professioner utvecklar framtidens hälso- och sjukvård
Propositionen bygger vidare på vår vårdpolitiska idé personcentrerad vård och jämlik hälsa och pekar på utvecklingsbehov för framtidens hälso- och sjukvård. Propositionen är tänkt att ligga till grund för påverkan och ge vägledning i vårt arbete.

• Våra yrken i en hälsosam vårdmiljö
Propositionen bygger vidare på vår befintliga idé om hälsosam vårdmiljö och pekar ut politisk inriktning för det fortsatta arbetet med inflytande och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Propositionen utgår från arbetsplatsen för oss medlemmar och visar hur vi som organisation vill utvecklas som lokal arbetstagarorganisation.

• Yrke, karriär, lön: Våra professioner i ett utvecklande och hållbart yrkesliv
Propositionen innebär nya ställningstaganden för yrkeslivets utveckling, karriär, löneutveckling och pension. Förslagen tar sin utgångspunkt i individens förutsättningar och möjligheter att utvecklas ett helt yrkesliv och få adekvat löneutveckling för det.

Organisation, stadga och ekonomi

• Vårdförbundets stadga
I propositionen föreslås mindre revideringar av stadgan och tillägg som synliggör riksklubbar och studentverksamhet.

• Vårdförbundets organisation
Propositionen föreslår hur vi ska fortsätta utvecklas som yrkesförbund under kommande kongressperiod och att lägga vår kraft där medlemmars engagemang och behov finns. Förslaget har utvecklats i ett samarbete mellan förtroendevalda i förbundsstyrelsen, avdelningar och riksklubbar samt studenter och kansliet.

• Proposition ekonomi
Propositionen föreslår ekonomisk inriktning för kongressperioden, medlemsavgiftens samt konfliktfondens storlek.
Läs mer om propositionen ekonomi

• Proposition arvoden och ersättningar
Propositionen föreslår principer och nivå för de arvoden och månadsersättningar som utgår till uppdrag som väljs av kongressen.

Prioriteringar

• Proposition prioriterat område för kongressperioden
När vi går in i en ny kongressperiod har vi på kongressen möjlighet att tillsammans prioritera det vi ser är viktigt att vi koncentrerar vår gemensamma kraft på. Förbundsstyrelsen föreslår att vi gör en modig prioritering som möjliggör att vi utvecklar vår roll och stärker vår position att nå politisk framgång i de frågor vi tycker är viktiga.