Valberedningens förslag

Här hittar du valberedningens förslag inför Kongress 2018.

Förbundsvalberedningen har tagit fram följande förslag till kongressen för mandatperioden 2018-2022:

Förslag till förbundsstyrelse

Förbundsordförande Sineva Ribeiro, avdelning Västra Götaland

Vice förbundsordförande Ann Johansson, avdelning Stockholm

Vice förbundsordförande Ragnhild Karlsson, avdelning Östergötland

Förbundsstyrelseledamot Catrin Johansson, avdelning Västerbotten

Förbundsstyrelseledamot Jane Stegring, avdelning Stockholm

Förbundsstyrelseledamot Janí Stjernström, avdelning Västmanland

Förbundsstyrelseledamot Madelene Meramveliotaki, avdelning Skåne

Förbundsstyrelseledamot Marie-Charlotte Nilsson, avdelning Skåne

Förbundsstyrelseledamot Michel Silvestri, avdelning Gotland

Förbundsstyrelseledamot Peter Blom, avdelning Värmland

Förbundsstyrelseledamot Åsa Mörner, avdelning Örebro

Förbundsvalberedningens motivering:

En förbundsstyrelse med förmåga att leda vår organisation i förändring med framtida utmaningar.

En engagerad och nytänkande förbundsstyrelse med kunskap och erfarenhet att fatta välgrundade beslut.

En strategisk förbundsstyrelse med hög integritet och förmåga att arbeta utifrån kongressens fattade beslut.

En ansvarstagande förbundsstyrelse som kan bygga samt utveckla relationer och samarbeten både nationellt och internationellt.

En förbundsstyrelse som kan verka som ambassadör och förespråkare för Vårdförbundets alla medlemmar.

Förslag till avtalsråd

Carina Rautalin, avdelning Västra Götaland

Cecilia Stoor, avdelning Västmanland

Fredrik Skoog, avdelning Södermanland

Ingrid Allerstam, avdelning Stockholm

Jörgen Ekström, avdelning Stockholm

Karin Nordén Persson, avdelning Örebro

Karin Simonson Alm, avdelning Kronoberg

Linda Linné, avdelning Östergötland

Maria Löfqvist, avdelning Jönköping

Peter Mähler, avdelning Västerbotten

Förbundsvalberedningens motivering:

Ett avtalsråd med bred kunskap och erfarenhet från Vårdförbundets olika avtalsområden.

Ett avtalsråd som är nytänkande, kunskapssökande och flexibelt i sitt uppdrag.

Ett självständigt avtalsråd som utför sitt uppdrag med hög integritet.

Ett avtalsråd som är generöst med sin kunskap och sina resonemang i sin rådgivande roll.

Ett avtalsråd som kan bidra till att medlemsperspektivet beaktas i centrala avtalsfrågor.

Förslag till revisorer

Brith Holm, avdelning Västra Götaland

Eva Strandh, avdelning Värmland

Gabriella Thies, avdelning Södermanland

Ingalill Sundström, avdelning Stockholm

Förbundsvalberedningens motivering:

En revisorsgrupp med gedigen kunskap om och erfarenhet av Vårdförbundets verksamhet.

En noggrann, analytisk och systematisk revisorsgrupp som kan utföra uppdraget självständigt och med hög integritet.

En revisorsgrupp som kan arbeta för medlemmarnas och förbundets bästa.