Vad händer efter att jag skickat in min nominering?

Här kan du läsa vad som händer efter att du skickat in en nominering. Sista dagen för att nominera någon inför Kongress 2018 var den 31 januari.

Vad betyder en nominering?

Det betyder att bli föreslagen för ett uppdrag. Inför kongress 2018 kunde medlemmar nominera till förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamot i förbundsstyrelsen, avtalsråd, förbundsrevisor eller förbundsvalberedare. 

Vilka kan nominera?

En enskild medlem, grupp av medlemmar, eller avdelning inom Vårdförbundet kan nominera.

Vad händer efter att jag skickat in min nominering?

Alla nominerade, utom nominerade till förbundsvalberedningen, intervjuas av två personer från valberedningen. Om det behövs kontaktar valberedningen den nominerades referenspersoner.

När samtliga nominerade är intervjuade lägger valberedning ett förslag till ny förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer till kongressen för beslut. Förbundsvalberedningen bereder inte valet av ny förbundsvalberedning.

Valberedningen har arbetat fram underlag utifrån stadgan, demokratihandboken och uppdragsbeskrivningarna som de arbetar utifrån. I dessa ingår bland annat:

Förbundsstyrelsens önskvärda sammansättning 2018

Avtalsrådets önskvärda sammansättning 2018

Revisorernas önskvärda sammansättning 2018

Observationsteknik 

Jäv

Intervjuer genomförs inför nominering, under innevarande mandatperiod, inför mandatperiodens slut, samt vid eventuella avgångar.

Valberedningen tar fram sitt förslag genom att se på:

  • De nominerades egna presentationer
  • Intervjuer med alla nominerade
  • Nomineringarna med motiveringar
  • Observationer vid besök på avdelningar, förbundsstyrelse, förbundsråd, nationella mötesplatser, med mera.
  • Stadgan och politiska mål

Läs om förbundsvalberedningens arbete