Så nominerar du

Alla medlemmar kan nominera och bli nominerade till uppdrag som väljs vid kongressen. Du kan nominera dig själv eller någon annan. Här kan du läsa om hur en nominering går till.

När kan jag nominera?

Du kan nominera mellan den 15 september 2017 och den 31 januari 2018.

Vad betyder en nominering?

Det betyder att bli föreslagen för ett uppdrag.

Vilka kan nominera?

En enskild medlem, grupp av medlemmar, eller avdelning inom Vårdförbundet kan nominera.

Vilka kan bli nominerade?

Alla medlemmar kan bli nominerade till uppdrag i Vårdförbundet. Du kan nominera dig själv eller någon annan.

Vilka uppdrag kan jag nominera till?

Förbundsordförande

Vice förbundsordförande

Ledamot i förbundsstyrelsen

Avtalsråd

Förbundsrevisor

Förbundsvalberedare 

Hur gör jag när jag vill nominera någon?

Läs igenom uppdragsbeskrivningen för det uppdrag som du vill nominera någon till:

Förbundsordförande, uppdragsbeskrivning

Vice förbundsordförande, uppdragsbeskrivning

Ledamot i förbundsstyrelsen, uppdragsbeskrivning

Avtalsråd, uppdragsbeskrivning

Förbundsrevisorer, revisionsprocessen

Förbundsvalberedare, uppdragsbeskrivning

Skicka in din nominering tillsammans med en motivering om varför personen du nominerar passar för uppdraget. Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

OBS. Du måste vara inloggad på webbplatsen för att komma till sidan med nomineringsformuläret

Här hittar du formuläret där du skickar in din nominering ( obs. bakom inlogg)

Om du inte har möjlighet att använda formuläret, var god kontakta: valberedningen@vardforbundet.se

Du och den nominerade får en bekräftelse på nomineringen. Om ni inte får en bekräftelse inom rimlig tid kontakta valberedningen@vardforbundet.se.

Nomineringarna publiceras här på webbplatsen löpande.
Nomineringar inkomna under perioden 22 december 2017 till den 5 januari 2018 publiceras i mitten av januari i den ordning de kommit in.

Vad händer efter att jag skickat in min nominering?

Alla nominerade, utom nominerade till förbundsvalberedningen, intervjuas av två personer från valberedningen. Om det behövs kontaktar valberedningen den nominerades referenspersoner.

När samtliga nominerade är intervjuade lägger valberedning ett förslag till ny förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer till kongressen för beslut. Förbundsvalberedningen bereder inte valet av ny förbundsvalberedning.

Valberedningen har arbetat fram underlag utifrån stadgan, demokratihandboken och uppdragsbeskrivningarna som de arbetar utifrån. I dessa ingår bland annat:

Förbundsstyrelsens önskvärda sammansättning 2018

Avtalsrådets önskvärda sammansättning 2018

Revisorernas önskvärda sammansättning 2018

Observationsteknik 

Jäv

Intervjuer genomförs inför nominering, under innevarande mandatperiod, inför mandatperiodens slut, samt vid eventuella avgångar.

Valberedningen tar fram sitt förslag genom att se på:

  • De nominerades egna presentationer
  • Intervjuer med alla nominerade
  • Nomineringarna med motiveringar
  • Observationer vid besök på avdelningar, förbundsstyrelse, förbundsråd, nationella mötesplatser, med mera.
  • Stadgan och politiska mål

Läs om förbundsvalberedningens arbete