Nomineringar

Här presenterar vi löpande nomineringarna till Vårdförbundets förbundsstyrelse, avtalsråd, förbundsrevisorer och förbundsvalberedning.

Förbundsordförande

Sineva Ribeiro, avdelning Västra Götaland

Vice förbundsordförande

Camilla Tellström, avdelning Halland 

Ann Johansson, avdelning Stockholm

Johan Larson, avdelning Västerbotten

Förbundsstyrelseledamot

Erica Ohlsson, avdelning Norrbotten Personlig presentation

Madelene Meramveliotaki, avdelning Skåne

Christina Wernstedt, avdelning Västra Götaland - Kandidaturen återtagen

Catrin Johansson, avdelning Västerbotten

Camilla Tellström, avdelning Halland

Marcus Folkö Müntzing, avdelning Örebro

Avtalsråd

Carina Rautalin, avdelning Västra Götaland

Förbundsrevisor

Brith Holm, avdelning Västra Götaland

Matilda Eriksson, avdelning Västra Götaland