Sineva Ribeiro

Nominerad till förbundsordförande.

Mina viktigaste frågor är:
Den viktigaste anledningen till att ni skall välja mig som förbundsordförande är att vi har stora utmaningar framför oss men tillsammans tror jag vi kan åstadkomma fantastiska resultat. Vi skall fortsätta att vara en stark röst i samhället som bidrar till att vi som medlemmar finns där beslut fattas och kan påverka paradigmskiftet utifrån de starka professioner vi är. Vi skall kunna visa på den starka kopplingen mellan Vård – Yrke - Villkor. Att vara den självklara organisationen innebär att vara en del i yrkeslivet. Vare sig man arbetar inom landsting, privat eller statligt och oavsett om man arbetar som medarbetare, forskare egen företagare och oavsett arbetsgivarorganisation. Alla skall med det är då vi är starka i vårt partsförhållande och kan åstadkomma långsiktiga resultat.

Jag tänker fortsätta driva betald specialisttjänstgöring inom ramen för anställning. Vi måste alltid bevara och utveckla medlemmarnas anställningsvillkor. Vårdförbundets medlemmar ska i ökad utsträckning besätta alla kliniska lektorat, forskartjänster och doktorandtjänster inom våra kunskapsområden vår kunskap blir på så sätt en naturlig del av den personcentrerade hälso- och sjukvården som nu växer fram. Vi skall alltid ha idéer om hur våra professioner utvecklar hälso- och sjukvården och gör den patientsäker!

Frågan om jämställda löner ligger mig varmt om hjärtat och jag tror att medvetenheten ökar i samhället. Då är det också upp till oss att visa dem hur starka vi är tillsammans.

Min bakgrund är:
Jag har vuxit upp med två olika kulturer vilket har präglat mig mycket som person. Legitimerad sjuksköterska -89 specialist utbildning inom kirurgisk omvårdnad-95. Har byggt på med ledarskapsutbildning på universitetsnivå något som jag haft nytta av under mina 6,5 år som förbundsordförande. Älskar människor och att finnas i ett sammanhang tillsammans med andra mår jag bra av.
Långt fackligt engagemang som startade redan under studietiden, ja det blir som att man lever med Vårdförbundet då det är en stor del av ens liv. Gift med Manuel och två vuxna barn Sandra och Daniel.

Mina främsta styrkor är:
De som känner mig vet att jag är orädd. Har ett stort engagemang och vill mycket. Jag är en ledare som söker och värdesätter fakta som grund för beslut men vet att man ibland måste våga fatta beslut utan fakta på bordet. Jag vet vad jag vill och förstår mitt uppdrag till den grad att jag fått kritik för att jag alltid har prioriterat medlemmarna först vilket jag tycker är självklart i det uppdraget jag har. Jag tänker ur ett helhetsperspektiv och har ett strategiskt tänk. Men är öppenför att omvärdera och pröva redan fattade beslut om de visar sig vara fel. Jag får förtroendevalda och medarbetare att känna sig delaktiga i Vårdförbundet. Vi är varandras förutsättningar och gör detta tillsammans och i alla lägen har jag med mig medlemmen som uppdragsgivare.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Att vi lyckats bli fler och därmed starkare. Vi har då ytterligare ökat vår legitimitet i frågor som är viktiga för medlem och finns i alla beslutande rum som rör medlemmars viktiga frågor. Att i paradigmskiftet som nu sker i samhället kunna visa på just kopplingen mellan Vård Yrke Villkor då arbetsmarknaden inte kommer att se ut som idag samt att kunna finnas med sin kunskap i hela samhället utifrån andra förutsättningar. Att orka ett helt yrkesliv och att efter detta kunna leva ett gott pensionärsliv. Att värdering av kunskapen/kompetensen speglar möjligheten till karriär och utveckling. Vi tar oss myrsteg med jämställdhetsfrågan, men den kommer att vara fortsatt viktig.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati betyder ju ungefär "folkstyre" och är grunden till vårt samhälle ett samhälle som jag upplever just nu är i riskzonen och inte alltid en självklarhet. För mig är de grundläggande delarna, att alla är lika inför lagen, att det hålls fria val, fri åsiktsbildning och yttrandefrihet samt alla människors lika värde mycket viktiga. I en medlemsorganisation så skall demokratin vara stark, leva upp till våra etiska koder och den stadga som vi gemensamt beslutat om. Man har ett ansvar som medlem att delta och bidra och vara solidarisk det innebär inte att det alltid blir som jag vill!

Kontakt

0705642125 , sineva.ribeiro@vardforbundet.se