Roger Bergebo

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
• Hälsosam Vårdmiljö – att ha en dräglig arbetsmiljö, ett bra schema med återhämtning, kunna ta ut rast, kontinuerlig kompetensutveckling. Att kollegor går ner i tid för att de inte orkar arbeta heltid, övertidsberg som växer utan att det går att ta ut det, fler arbetsuppgifter som vi ska utföra på samma eller kortare tid som innan och hela tiden ett tänjande på vad vi egentligen anser är patientsäkerhet. Det ska vara en rättighet att kunna arbeta heltid hela yrkeslivet utan att bli tvungen att gå ner i tid för att orka.

• Lön – Ett viktigt kvitto på att våra yrken värdesätts och att hälso- och sjukvården inte går runt utan oss. Vi ska bli lönesatta efter kompetens, den fråga som vi behöver arbeta mycket med för att medlemmarna i Vårdförbundet ska orka, erfarenhet och hur vi utför vårt arbete. Många av oss har bristfälliga lönesamtal eller inga alls, medarbetarsamtal som uteblir och löner som sätts utifrån motivation "det finns inga mer pengar i potten". Jag vill arbeta för att våra löner avspeglar det ansvar vi dagligen bär, den kunskap vi besitter och det arbete vi utför. Tillsammans ska vi kämpa för högre löner!

• Medlemsutveckling – Utan medlemmar, inget fackförbund. Vårdförbundet måste möta medlemmarna där de finns, på sina arbetsplatser, genom att skapa strukturerad arbetsplatsnärvaro. Vårdförbundet är sina medlemmar och vi måste arbeta ännu hårdare för att behålla de medlemmar vi har och se till att vi blir ännu fler!

Min bakgrund är:
Jag är 58 år och har varit aktiv i fackliga frågor redan från första början när jag påbörjade min utbildning till sjuksköterska 1981. Jag är specialistutbildad inom anestesi och intensivvård och har min anställning på Östersunds sjukhus. Jag har sedan 2012 kunnat bedriva mitt fackliga arbete på facklig tid.

Jag är gift och bosatt på Frösön, har ett vuxet barn som har flyttat hemifrån. Har även en Kennel med uppfödning av stora pudlar i liten skalla.

Mina främsta styrkor är:
• Min lojalitet
• Mitt lugn
• Min erfarenhet
• Att jag är orädd
• Är lösningsfokuserad
• Min integritet

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
- Villkorsfrågor för våra fyra professioner
- Rätt värderad för det man gör
- Lön, arbetstider och arbetsmiljö

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Det fackliga arbetet är ett teamarbete så det viktigaste för mig är att teamet drar åt samma håll. Jag vill att alla ska vara delaktiga i det fackliga arbetet. Får man med sig alla så är det den bästa framgång i sitt fackliga arbete. Därför är det viktigt att vara en inspiratör och lyfta alla och skapa tilltro och engagemang. Det fackliga arbetet kräver envishet och uthållighet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag brinner för det viktiga uppdrag som valberedningsuppdraget innebär. Jag anser att det är det viktigaste uppdraget man kan ha i en idéburen organisation.

Min vilja till att få fram nya krafter, kännedom i organisationen och kunskap om uppdragens innehåll som jag har förvärvat under den gångna mandat perioden.

Vad demokrati betyder för mig:
Allas likavärde och att allas rätt att kunna uttala sin åsikt i tal och skrift utan att bli straffad eller förföljd för sin åsikt. Men det innebär också att man har ett ansvar för vad man säger och vad man skriver.

Kontakt

roger.bergebo@vardforbundet.se, mob: 0725806106 eller 0706355779