Ragnhild Karlsson

Nominerad till förbundsstyrelseledamot och vice förbundsordförande.

Mina viktigaste frågor är personcentrerad säker vård och rätten till hälsa.
Goda villkor är en förutsättning för att vården ska vara säker. Löneutveckling, hållbara arbetstider, rimligt arbetsinnehåll, betald specialistutbildning och en rättfärdig pension är viktiga frågor för mig, säkert också för dig.

Min bakgrund som sjuksköterska lång och gedigen. Inom onkologin har jag min nuvarande anställning. Sedan maj 2014 kombinerar jag det lokala uppdraget som förtroendevald och vice ordförande i avdelning Östergötland, med uppdraget som förbundsstyrelseledamot.
Jag har en fantastisk familj, man och två barn, som tillsammans med natur, böcker och körsång betyder mycket för mig.

Mina främsta styrkor är att jag är vältalig, uttrycksfull, kommunikativ, strukturerad, självgående, tydlig, lojal och glad. Jag är till min person ansvarstagande med stark tro på människors lika värde.
I ett uppdrag i förbundsstyrelsen kan jag bidra med mitt lugn och min förmåga att lyfta frågor till en objektiv nivå. Jag fokuserar på det som är bra och utvecklingsbart. I en grupp medverkar jag till samarbete och möjliggör allas delaktighet.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
• Personcentrerad vård, rätten till hälsa och säker vård som bygger på kunskap, bra villkor, god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.
• Professionen och legitimationen, legitimationen kommer att efterfrågas och vara en garant för säker vård och folkhälsa.
• Etikfrågorna kommer att vara mer aktuella än någonsin då ekonomin sannolikt kommer att begränsa vad hälso- och sjukvården kan göra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Vi medlemmar i Vårdförbundet är viktiga för samhället. Vi ska påverka för bättre hälsa och vård genom att vara delaktiga och ta ansvar för det som åligger oss och våra yrken. Tillsammans kan vi förändra, allt är möjligt, men inte på en gång. Vårdförbundet ska vara närvarande och påverka i de forum där hälsa och sjukvård diskuteras, det är en väg att förbättra och förändra villkoren och vården.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
• Demokrati och påverkan tar tid, jag är beredd att satsa tid och engagemang i Vårdförbundet. Jag vill vara med och påverka medlemmars villkor i arbetslivet och verka för goda förutsättningar för att utöva våra yrken.
• Jag tror på att gemenskap ger drivkraft och möjlighet till förändring. Där medlemmar samlas och enas sker förändring. Tillsammans i Vårdförbundet kan vi medlemmar förändra och förbättra för oss själva, för vården och för vårdtagaren.
• Min erfarenhet av förbundsstyrelsearbete, samt erfarenheten av lokalt styrelsearbete i avdelning Östergötland är en stabil och bra grund för ett fortsatt och utökat uppdrag i förbundsstyrelsen.

Vad demokrati betyder för mig:
Flera i gemenskap kan bygga demokrati, genom medbestämmande och jämlikhet.
Demokrati ger möjlighet till delaktighet och rättigheter men också ansvar och skyldigheter.
I en gemenskap är jag och du skyldig att vara delaktig, att bidra, att ta ansvar och visa solidaritet. Gör vi det var och en och tillsammans bygger vi demokratin stark.
Som legitimerad och medlem i Vårdförbundet tar du ansvar för demokrati, samhälle, hälso- och sjukvård.

Kontakt

ragnhild.karlsson@vardforbundet.se, 0703-316888