Petra Naess

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor:
Att framhäva värde av fackförbundet. Grundläggande frågor som arbetsmiljö och löner som är grundtanke i en fackförening är ytterst aktuellt i dagens vård. Vi behöver stärka vår yrkesstolthet ännu mer och driva frågor för en säker vård. För detta behöver vi ett fackförbund som kämpar för goda arbetsvillkor och bra lön. Vidare anser jag att chefer är en nyckel till framgång. När vi ger chefer rätt förutsättningar och kunskaper kan chefer och förtroendevalda tillsammans skapa bra arbetsmiljö och bra villkor för anställda.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2006 och har sedan dess jobbat mest inom akutsjukvård. Mitt fackliga intresse väcktes redan under utbildningen och har kontinuerligt ökad och fördjupats. 2014-2016 har jag fått förtroende att jobba fackligt på heltid i Dialogteamet Avdelning Skåne. Där jag ytterligare har fördjupat min kunskap i medlemmarnas situation och behov. Dessutom har jag varit chefsansvarig under denna tid och har därigenom sett behovet av att stötta våra chefsmedlemmar i sitt arbete

Mina främsta styrkor är:
Stark tror på allt är möjligt det omöjliga tar bara lite längre tid. Jag har genom många motgångar sett att det alltid finns en väg uppåt. Genom engagemang och uthållenhet kan förändringar ske. Jag trivs med att vara analytiskt och fakta är nyckeln till framgång. Dessutom är jag trygg och lugn i mitt sätt att arbeta. Jag ställer höga krav på mig själv och har alltid medlemmarnas/ medarbetarnas bästa i fokus.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Arbetstider och arbetsmiljö. Fackliga frågor bör vara högst på agendan ( högst i fokus) liksom medlemsnyttan i alla frågor vi lyfta. Fortsätter att jobba med de etiska värdegrunder som Vårdförbundet har. Vi har påbörjad men är ej i mål

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Utöka samarbete med professionsföreningar tex barnmorskor istället för att konkurrerar med dessa.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har en enorm driv och vilja till förändring. Jag tror på gemenskap och att jobba tillsammans mot ett mål. Dessutom kan jag lyfta blicken över tallrikskanten och kommer med nya och annorlunda ideer för att väcka intresse hos medlemmarna

Vad demokrati betyder för mig:
Alla människors lika värde. Alla har samma rättigheter och skyldigheter. Yttrandefrihet och att ingen får behandlas sämre (diskrimineras pga tex hudfärg, språk, kön, religion etc )

Kontakt

petra.naess@gmail.com, 0708-952291