Peter Mähler

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor är:
Att arbetsmiljön inom vården måste förbättras så att personalen trivs med arbetet och får de rätta förutsättningarna att utföra arbetet så att all deras kompetens kommer patienten till gagn.

Min bakgrund är:
Jag blev legitimerad sjuksköterska 2011 och var under min studietid aktiv inom Vårdförbundet men också inom den studentfackliga verksamheten vid universitetets studentkår och sjuksköterskesektionen.

Min yrkesverksamma bana har därefter varit inom akutsjukvården, både på akutmottagningar som anställd av landstinget men även som bemanningssjuksköterska. Nu har jag det senaste 1,5 året arbetat inom ambulanssjukvården i Västerbottens inland som drivs på entreprenad av Falck ambulans. Jag har även under den tiden studerat till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. Under två kortare perioder har jag också varit utomlands på sjukhus i Kambodja och Tanzania.

Engagemanget inom Vårdförbundet har alltid funnits där under min yrkestid, både som engagerad medlem, förtroendevald på arbetsplatsen och förtroendevald i avtalsrådet.

Mina främsta styrkor är:
Jag brukar få höra att mina styrkor är att jag är en lugn och sansad person som inte hetsar upp mig i diskussioner. Utan försöker vara en person som diskuterar och resonerar för att vända på frågeställningarna så man når fram till det bästa resultatet.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Lönen tror jag fortsatt kommer vara en viktig fråga liksom arbetsmiljön. Sen tror jag även att vi kommer få se utmaningar när vården ska digitaliseras och automatiseras. Vårdförbundet måste där vara på tårna och ligga i framkant för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har fått vara med om en resa inom avtalsrådet, där vi nu har format ett fungerande arbetssätt och tillförskansat oss en massa kunskap. Nu har vi skapat en fungerande arbetsform för avtalsrådet och mitt engagemang för avtalsfrågor är inte över, utan jag anser att jag fortfarande har goda erfarenheter och kunskaper att bidra med.

De erfarenheterna som jag bidrar med tycker jag är viktiga, jag är fortfarande kliniskt yrkesverksam inom både privat och landstingsdriven sektor. Där träffar jag medlemmar och kollegor som berättar om hur avtalen används i deras vardag. På så sätt får jag en direkt koppling till våra medlemmar och en förståelse för hur förändringar påverkar dem.

Vad demokrati betyder för mig:
För mig står demokrati för en öppenhet, att Vårdförbundet ska vara transparant kring sina handlingar, beslut och värderingar mot dess medlemmar. Medlemmarna ska ha en möjlighet att ta del av och påverka Vårdförbundet som organisation så att förbundet speglar medlemmarnas viljor.
Alla vi som är förtroendevalda ska arbeta för medlemmarnas intressen och genomföra det uppdrag som vi blivit valda till. Att fungera som förtroendevald inom en demokratisk organisation tycker jag är ett privilegium som jag som förtroendevald måste vara rädd om. För jag är på den positionen för att medlemmarna har ett förtroende för mig och utnyttjat deras demokratiska rätt inom Vårdförbundet för att välja mig till ett uppdrag.

Kontakt

mahler.peter@gmail.com, 073-8123182