Peter Blom

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:

Arbetstidsfrågor är något som alltid är aktuellt. Hur vi ska orka ett helt yrkesliv, hur vi ska lyckas prestera bra på jobbet & hur vi ska få tid för en god fritid, är enligt mig starkt kopplade till hur våra arbetstider ser ut.

Arbetsmiljöfrågor är också mycket viktiga och sammankopplade till arbetstidsfrågor. Hur vi mår på jobbet, utifrån bl. a. säkerhet, inflytande, demokrati och jämställdhet är något som ligger i grundidén för fackligt arbete.

Solidaritetsfrågor ur ett nationellt och globalt perspektiv för att främja och utveckla demokrati, ekologisk & socialt hållbar utveckling och jämlikhet är något vi måste hålla fast vid.

Livslön är något vi måste bli mer konkreta med vad vi tycker, att livslönen ska vara konkurrenskraftig gentemot jämförbara yrkesgrupper i samhället.

Min bakgrund är:

50 årig man med en dotter på 24 år, bosatt i Molkom, men bott i Norrland i två perioder. Är samhällsintresserad, tränar en del och umgås med vänner. Har en blandad yrkesbakgrund med flera olika jobb. Fackligt fostrad i LO kollektivet fram tills jag i vuxen ålder utbildade mig till Sjuksköterska då jag sedan 2001 tillhör Vårdförbundet.

Började arbeta på akutmott i Karlstad -04, sedan -05 arbetar jag inom ambulansverksamheten. Blev -09 färdig ambulanssjuksköterska. Har min placering vid ambulansen i Filipstad på ca.75%, och är i FS sedan 2014 på ca. 25%.

Mina främsta styrkor:

Att jag står upp för vad jag tror på, vänder gärna på alla stenar i frågor. Har ett gräsrotsperspektiv och är stark anhängare av sakliga diskussioner och en demokratisk process. Viktigt för mig är också att i en grupp ha ett schyst bemötande. Tror på allas lika värde!

Viktigt för medlemmar & Vårdförbundet om fem år:

Jämställdhet – Arbetstider – Livslön – Fairunion.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:

 • Jag har ett gräsrotsperspektiv som jag anser är av stor vikt att det representeras i FS.
 • Har ett stort driv i arbetstids- och arbetsmiljöfrågor.
 • Lyfter gärna på alla stenar i stora som små frågor.
 • Drivs av grunden i fackligt arbete framför allt villkors, solidaritet -och hållbarhetsfrågor.
 • Står för mina åsikter.

Vad betyder demokrati för mig:

 • Allas oinskränkta rätt att framföra sina åsikter och att bli respektfullt bemött i det.
 • Att alltid låta den demokratiska processen få styra i beslutsfrågor
 • Att tydliggöra vad det ska beslutas om för att undanröja eventuella missförstånd.
 • Att låta majoritetsprincipen råda i beslutsprocesser
 • Att främja och uppmuntra till att skapa en god och trygg miljö för det är där bra samtal har sin grund.
 • Allas rätt till inflytande och medbestämmande.

Kontakt

peter.blom@vardforbundet.se, 070-088 67 89