Pernilla Stenborg Nielsen

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Att vårdförbundets medlemmar känner att de kan gå till sitt arbete med stolthet, att de har en god arbetsmiljö, hållbara arbetstider och tillfredställande löneutveckling samt en pension som det går att leva på och inte bara överleva. Betald specialistutbildning är en självklarhet.

Min bakgrund är:
Jag är 46 år gammal och har varit fackligt förtroendevald sedan 2004. Jag började läsa till sjuksköterska i Borås 1997 och var engagerad inom studentkåren med utbildningsfrågor under hela min studietid. Jag blev färdig sjuksköterska år 2000. Jag har arbetat på både vårdavdelningar och inom kommun. 2013 började jag arbeta på en sluten psykiatrisk avdelning på NÄL och jag trivdes över förväntan. Idag är jag specialistsjuksköterska inom psykiatri och arbetar på Psykiatriska öppenvårdsmottagningen på Uddevalla sjukhus. Jag bor på Orust och är gift med Anders, tillsammans har vi en fantastisk familj med fem barn.

Mina främsta styrkor är:
Jag är en glad positiv person som har nära till skratt. Jag tycker om att vända och vrida på problem för att försöka få med alla vinklar innan jag bildar mig en uppfattning. Jag tänker gärna utanför "ramen" för att sedan smalna in på pudelns kärna.

Jag blir inte låst i en situation utan kan se till det bästa för situationen, jag är en problemlösare. Jag älskar att prova nya idéer och att anta nya utmaningar. Jag är lugn och trygg som person som har en förmåga att se objektivt på frågeställningen.

Jag tror på människors lika värde oberoende av bakgrund eller diagnos.

Jag är en prestigelös person som ser till att helheten skall blir så bra som möjligt.

Man lär av varandras erfarenheter - olikheter stärker en valberedning.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:

Förändringar genom facket arbete tar lång tid och det är nästan som man måste se det genom backspegeln för att kunna se hur långt vi nått. Villkorsfrågorna för Vårdförbundets fyra professioner såsom arbetsmiljö, arbetstid och lön kommer fortsatt att vara aktuellt så att fler personer väljer att stanna kvar i våra fantastiska yrken.

Med en begränsad budget så kan inte alla få allt och detta kommer att leda till att etiken inom vården kommer att bli en viktig fråga i framtiden.

Annat jag tycker är viktigt att berätta om:

Jag har varit med i valberedningen, avdelning Västra Götaland mellan åren 2009-2017 dock valde jag att avsäga mig mitt uppdrag som lokal valberedare när jag blev nominerad till kongressombud.

2014 blev jag invald i Vårdförbundets nationella valberedning.

Jag sitter även i Svensk sjuksköterskeförenings nationella valberedning sedan 2012.

Tro kan flytta berg heter det ju och tillsammans kan vi förändra allt men inte allt på en gång.

Jag vill att kongressen skall välja mig av följande skäl:

Uppdraget som valberedare är ett av de viktigaste uppdragen som finns. Ett gediget och demokratiskt valberedningsarbete i en idéburen organisation tar tid och jag är beredd att satsa tid och engagemang.

Min erfarenhet som både lokal- och nationellvalberedare inom Vårdförbundet samt mitt Valberednings uppdrag inom SSF.

Jag ser det som positivt att en valberedning innehåller en stor bredd av personer på alla nivåer som kan spegla så många medlemmar som möjligt. Jag är fackligt förtroendevald på arbetsplats och är 100% verklighetsförankrad så det är det perspektivet som jag tar med mig in i en valberedning.

Jag drivs av ett rättvisetänk och att stadgan och att demokratiboken skall följas. Jäv frågor är otroligt viktigt för mig.

Vad demokrati betyder för mig:
Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder ungefär folkstyre. Demokrati för mig att jag har en frihet att tänka och tycka fritt, medbestämmande och jämlikhet men i en demokrati har jag även rättighet/skyldighet att även ifrågasätta.

I en representativ demokrati, som t.ex. riksdagen eller kongressen är, kan jag leva i en trygghet att besluten är tagna efter noga övervägande och i majoritet,

Demokrati i en valberedning är att alla får uttrycka sina åsikter, att man lyssnar och respekterar varandra att beslut tas efter diskussion när alla är med på tåget. Majoritetsbeslut är det som gäller.

Som specialistsjuksköterska inom psykiatri kan jag ibland få agera ombud för mina patienter så att deras rättigheter till likvärdig vård även kommer dem till godo.

Kontakt

Pernilla.s.nielsen@live.se, 0707147765