Nina Wallin

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
En av mina viktigaste frågor är lön. Lönen ska spegla det vi gör, vilket jag inte tycker den gör just nu. Alla våra fyra yrkeskategorier ska värderas mycket högre – men vi får inte fastna i lönefällan, det finns så mycket annat som kan påverka vårt arbete och vår arbetsmiljö. Våra arbetstider, till exempel, är också en viktig fråga för mig, som jag tycker vi ska fortsätta driva på samma effektiva sätt som vi gjort hitintills. Med bättre arbetstider kommer sjuktalen sjunka och det kommer vara attraktivare att arbeta inom vården, vilket kommer att göra det lättare att rekrytera, vilket i sin tur gör att våra yrkesgrupper slipper gå på knä.

Min bakgrund är:
Jag är 39 år, gift och har 2 barn. Jag utbildade mig till leg. röntgensjuksköterska i Lund och tog min examen 2002. Började arbeta på akutröntgen i Malmö, för att sedan förflytta mig lite mer söderut och till en lite mindre röntgenavdelning i Trelleborg. Där blev jag förtroendevald. I september 2015 fick jag möjlighet att börja arbeta heltid med fackliga frågor, började då i Vårdförbundet avdelning Skånes Dialogteam. Sedan ett år tillbaka är jag teamledare för detta fantastiska team. Ett otroligt roligt och varierande uppdrag där jag får möta medlemmar i olika forum.

Mina främsta styrkor är:
Har ett stort engagemang och ett varmt hjärta. Jag är rättvis och noggrann. Jag ger inte upp utan tycker att det mesta går att lösa på något sätt. Ibland måste man kanske bara vända lite extra på några stenar för att komma rätt. Jag är inte rädd för att prova på nya saker, förändringar är många gånger mer positiva än vi tror.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Om 5 år kommer vi förhoppningsvis ha den lön våra 4 yrkesgrupper är värda, vägen dit kommer vara lång och krokig. Vi kommer nog stöta på många hinder på vägen. Det kommer också vara viktigt att våra yrkesgrupper med specialistutbildningar får utnyttja sin kompetens på rätt sätt. År 2023 kommer vi ha en högre anslutningsgrad, där vi är ETT förbund. Vi kommer också ha fler förtroendevalda som kan hjälpa förbundet att påverka ute på arbetsplatserna runt om i landet.

Annat jag tycker är viktigt att berätta om:
Jag har alltid varit väldigt engagerad. Har varit scoutledare i många år. Jag har även varit kontaktperson åt personer med särskilda behov. Just nu fylls min fritid mest med brottning, då min dotter är väldigt aktiv inom den sporten.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag tycker att Valberedningen har ett av de viktigaste uppdragen i Vårdförbundet. Ett gott valberedningsarbete ger möjligheten till ett väl fungerande förbund med en väl fungerande styrelse under nästa mandatperiod. Jag har en god människokännedom har ofta lätt att se och känna in vilken gruppkonstellation som fungerar bäst. Jag tror att mina styrkor kan tillföra mycket i valberedningen. Och självklart vill jag vara med för att kunna påverka Vårdförbundet i framtiden.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati för mig är ett positivt ord men inte självklart. Alla individer ska ha lika möjlighet att påverka och ha inflytande i olika forum. Vi är alla tillsammans Vårdförbundet och ska vara en demokratisk organisation. Alla ska få höras. Det är också viktigt att vi i förbundet kan välja vem som ska leda oss. Att vi får vara med och ta beslut, men majoriteten får bestämma i slutändan. Det viktiga i demokratin är också att ta ansvar för sin röst. Alla som vill har möjlighet att vara med och påverka.

Kontakt

nina.wallin@skane.se, telefon 0725-998485