Mimmi Högblom

Nominerad till förbundsvalberedare.

 

Mina viktigaste frågor är:
Att valprocessen är så tydlig och genomtänkt, som möjligt, att slump och godtycklighet minimeras. Men även att valberedningen och dess arbete är kända inom Vårdförbundet, att valberedningen är en del av organisationens vardag och till för medlemmen. I rollen som valberedare är fokus att hitta en styrelse som kan utveckla organisationen, ge hopp och entusiasmera sina medlemmar samt driva frågor mot organisationens mål. Det ska finnas ett avtalsråd som kan jobba gemensamt, men också vara så starkt att de klarar att visa olika ingångar och tankar kring avtalsutformningen. Det är även väsentligt att hitta ett team av revisorer som kan bevaka medlemmens intresse i organisationen och som kan följa upp att verksamheten följer fattade beslut. För ett framgångsrikt Vårdförbund behövs kompetenta personer till de olika förtroendeuppdragen, som klarar de utmaningar organisationen står inför och som kan hitta nya lösningar. Den intressanta utmaningen är att hitta de personer som klarar uppgiften.

Min bakgrund är:
Jag är 42 år, gift och har bonusbarn. Bor i Eskilstuna kommun och har min anställning i Västerås stad. Jag arbetar på facklig tid i Vårdförbundet avd. Västmanland. Jag är legitimerad sjuksköterska och mitt hjärta ligger inom äldreomsorgen och dess utmaningar. Jag har ideellt aktiv sen mitten av 1980-talet. Jag trivs med att engagera mig på fritiden och jag tycker om att vara med och påverka, att få förbättra tillsammans med andra. Jag har varit med i olika typer av föreningar genom åren, men mitt fackliga engagemang har alltid varit starkt. Jag har funnits med i ett antal styrelser och valberedningar. Det är just valberedningsarbetet som jag finner mest utmanande idag. Jag har fått förtroendet att verka som ledamot i förbundsvalberedningen under de två senaste mandatperioderna.

Mina främsta styrkor är:
Den breda erfarenhet av styrelse- och valberedningsarbete är en stor trygghet för mig och något organisationen gärna får ta del av. Min förmåga att växla mellan detaljer och helhet är ofta till min hjälp i uppdraget. Jag är social och har lätt att få kontakt med människor. Jag har ett strukturerat arbetssätt och en god analys- och strategiförmåga.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Villkorsfrågor kommer alltid att vara viktiga för Vårdförbundets medlemmar. Lön och arbetsmiljö kommer båda att vara frågor som fortfarande engagerar våra medlemmar. Viljan att bli rätt värderad för sina kunskaper och hålla ett helt arbetsliv kommer alltid att vara viktiga. Sen tror jag även att få använda hela sin kunskap i yrkesutövandet kommer att vara centralt, det kommer att krävas om vi ska klara vården i framtiden.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Det finns en vardag i en valberedning, där ledamöterna träffas för att lägga planen inför nästa val. Det handlar om att utvärdera det val som varit, gå igenom och uppdatera allt arbetsmaterial och se till att det är aktuellt. Arbetet med att säkra upp processen, så att den blir så tillförlitlig som möjligt, pågår ständigt. Målet är att så långt det är möjligt, se till att de bäst lämpade personerna blir föreslagna. Det är viktigt att ledamöterna i valberedningen känner sin organisation och finns närvarande på styrelsemöten, förbundsråd, vid organisationens arrangemang, utbildningar samt möten. Valberedningen måste vara bekant med vilka som är engagerade. En valberedning börjar jobba dagen efter den är vald, långt innan de nästa valen ska förberedas.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
För att jag verkligen brinner för valberedningsuppdraget, det är det mest intressanta uppdraget jag kan tänka mig i en organisation. Jag har vana av uppdraget och Vårdförbundet har nytta av de kunskaper och erfarenheter jag skaffat mig under årens lopp.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är ingen självklarhet, vare sig i samhället eller i en organisation. Det är ett val och man måste dagligen kämpa för den, i stort och i smått. Demokrati är ett av de övergripande målen för vår organisation, att organisationen erkänner de mänskliga fri- och rättigheterna ingår och är för mig avgörande. För mig betyder det att man väljer att alla har möjligheten komma till tals och att även ge möjligheter till svaga grupper att bli hörda och respekterade. Även om inte alla får exakt som man vill eller står oemotsagda. I en demokrati väljer man också att ta sitt ansvar och vara solidarisk med varandra. Det innebär också att vi väljer att ha en dialog med varandra och när vi sedan beslutar något, så är processen så öppen att alla kan se och förstå vad som händer.

Kontakt

mimmi.hogblom@vasteras.se