Michel Silvestri

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
- Vad ska ersätta New Public Management i vården?
- Bättre vård och bemötande för patienter med oklar/ovanlig diagnos
- Hur kombinerar vi framtidens digitalisering, artificiell intelligens och datoriserade beslutsstöd med en varm och mänsklig vård och omvårdnad?
- Vilka professioner och kompetenser behövs i framtidens vård – och vilka kommer finnas tillgängliga?
- Hur skapar vi gemensamt den bästa arbetsmiljön i vården?

Min bakgrund är:
- Leg biomedicinsk analytiker och medicine doktor
- Tidigare lektor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Karolinska Institutet, och ansvarig för KI:s biomedicinsk analytikerutbildning
- Tidigare ordförande i Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL
- Tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse och forskningsberedning
- Halvitalienare, till hälften västerbottning – född i Stockholm, pendlar mellan Visby och Väsby
- För närvarande chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland

Mina främsta styrkor är:
- Blandad erfarenhet med mångfacetterat perspektiv på hälso- och sjukvård, t ex Akademiskt/FoUU, politiskt, samt kliniskt ledningsperspektiv
- Pedagogisk, lyhörd, diplomatisk, och humor med värme
- Brett professionellt nätverk och erfarenhet av samverkan nationellt och internationellt
- Alltid beredd att ompröva min ståndpunkt

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
- Energifältet av motsättningar och samverkan mellan olika vårdprofessioner och mellan intresseorganisationer
- Vårdfrämjande och användarvänlig digitalisering
- Fortsatt globalisering av vården och av våra professioner
- Evidensbaserade politiska beslut som ska ligga till grund för framtidens vård

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
- Jag har alltid sett det som viktigt att bidra till samhället, och det vill jag gärna fortsätta med, som styrelseledamot i Vårdförbundet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
- Jag har en kombination av olika professionella erfarenheter som bör vara av värde för Vårdförbundet och för medlemmarna, jag är tillgänglig och jag levererar.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är för mig Frihet, Jämlikhet, Syster- och Broderskap. Rättvisa.
Demokrati innebär att jag är beredd att kämpa för allas yttrandefrihet, även om jag inte sympatiserar med åsikterna som framförs.
Demokrati är för mig att alla delar makten men också ansvaret. Demokrati är ingen självklarhet och måste ständigt eftersträvas och värnas. Annars riskerar den att försvagas och förfalskas. Tyvärr är det nog så att det fulla värdet av demokrati inte kan förstås förrän man har förlorat den. Demokrati är hårt men livsviktigt arbete – och bland det vackraste som människan skapat.

Kontakt

m.erik.silvestri@gmail.com, 076-7783655