Matilda Eriksson

Nominerad till förbundsrevisor.

Mina viktigaste frågor är:
Medlemsdeltagande, god organisationskultur och en lärande organisation.

Min bakgrund är:
Till professionen är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården. Jag har en bred föreningsbakgrund från både studentkår, bostadsrättsförening, församlingsengagemang och scoutrörelse. Det förtroendeuppdrag som påverkat och utvecklat mig mest var som ordförande för Göteborgs scoutdistrikt 2010-2012, en organisation med ca 40 scoutkårer/lokalföreningar och tillsammans ca 3000 medlemmar. Tack vare den erfarenheten vågade jag 2014 gå in på ett uppdrag med facklig tid trots att jag inte varit varken sjuksköterska eller förtroendevald så länge.

Mina främsta styrkor är:
Struktur och mötesteknik är mina starkaste sidor inom ideell verksamhet. Som person är jag intresserad av andras tankar och åsikter, men står också för mina egna. Jag kan sätta Vårdförbundets politik över mina egna önskningar när det behövs. 

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Vårdförbundet och dess medlemmar måste hitta ett sätt att förhålla sig till de förändringar hälso- och sjukvården befinner sig i. Jag tror att det till stor del innebär att lyfta fram vad våra kompetenser tillför som inte kan ersättas av andra yrken och professioner. För att kunna göra det måste vi också vara villiga att prova nya arbetssätt, organisationsmodeller och teamsammansättningar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag blev förtroendevald på min arbetsplats 2010 och sedan min grundutbildning den hösten har jag funderat på hur Vårdförbundet kan skapa större delaktighet, både verksamhetsmässigt och i de demokratiska processerna. Vi är ett fantastiskt förbund men kan bli ännu bättre!

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag vill få vara med och göra min del för att Vårdförbundet ska vara den bästa organisation vi kan, för våra medlemmar, men också för förtroendevalda och medarbetare.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati i en ideell organisation handlar för mig främst om förståelse. Förståelse kräver i sin tur naturligtvis god kommunikation. Om medlemmarna inte förstår språket som används, turerna på ett årsmöte eller sin egen roll i organisationen kommer de varken att kunna eller vilja delta. En person som förstår skeendena kan också vara med och påverka och då tror jag att medlemskapet blir mer värt. Delaktighet är viktigt och svårt. Jag tror att det behövs olika sätt att kunna delta för att så många medlemmar som möjligt ska kunna känna sig hemma och att deras röster hörs. För vissa är afternoon tea bästa sättet att mötas, för andra avdelningens årsmöte och för väldigt många är den naturliga platsen att ta del av Vårdförbundets politik, och påverka den, den egna arbetsplatsen.

Kontakt

matilda.eriksson@vgregion.se, 0700-824761