Martin Håland

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Hur ska våra yrkesgruppers kompetens tas tillvara. Men en sk. "brist" på våra yrkesgrupper genomförs allt från Work shifting till upgiftsväxling efter beslut av HR och läggs ut som en våt filt över hela organisationer. Här måste Vårdförbundet vara en stark röst som beskriver vilken kunskap våra yrkesgrupper besitter och är experter på. Få tillbaka yrkesstoltheten som innefattar allt från att vara experter på våra respektive yrkesområden, rätt värderade, till att vi bidrar med forskning och akademiska framsteg för att utveckla våra kunskapsområden.

En sömlösvård där alla vårdgivare förstår sitt uppdrag och ser till att rusta sig med den kompetens som behövs.

Min bakgrund är:
45 årig narkossjuksköterska. "Söver" några veckor på sommaren på operation 1&2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fick förtroendet av mina medlemmar 2007 att bli deras förtroendevalda, är nu inne på min andra mandatperiod i avdelningsstyrelsen. Bor med min familj i Kungsbacka.

Mina främsta styrkor är:
Beskrivs som envis, teamarbetare, reflekterande och visionär. Har rätt höga krav på mig själv. En pedagogisk ådra som jag får möjlighet att använda då jag är kursledare i avdelning Västra Götaland/enhet Väst. Att i dialog utbilda förtroendevalda och stärka/lyfta dem i sina uppdrag är något jag är oerhört stolt över och bra på.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Behovet av våra yrkesgruppers kunskap, samt arbetsgivarens sätt att ta tillvara på våra yrkesgruppers kompetens. Här måste vårt samarbete mellan Vårdförbundet och våra yrkesföreningar/förbund intensifieras. Specialistutbildning och kompetensutveckling för samtliga grupper på betald arbetstid.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
En klok man, som tyvärr inte väljer att ställa upp för omval, gav oss som gick förbundskurs följande citat: "Vi har olika horisont men samma himmel. Utifrån var och ens horisont ska vi nå gemensamma mål." Jag är "född" in i samverkan och det är på det sätt som jag önskar arbeta.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Hämtat ur en av nomineringarna: "Noggrann, påläst med enorm kunskap inom landstingsvård. Har lärt sig massor om primärvård och kommunal verksamhet. Just för att han alltid vill lära nytt och tar sitt uppdrag på stort allvar. En strateg som ser helheten i vår avdelning men också i hela förbundet. Är alltid aktivt i sitt deltagande i de forum han deltar, men lyssnar också till de enskilda medlemmarna på ett fantastiskt sätt."

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är svårt att beskriva för en person som är född i Sverige och inte upplevt något annat.
Samtidigt är det en fara i det, att ta något för givet. Framför allt när det finns krafter som vill motverka demokratin. Fortfarande finns det människor i världen som lider under diktatur eller i länder där allas lika värde inte respekteras.
Demokrati för mig betyder möjligheten att få vara med och påverka där allas röst/åsikt är lika mycket värda, med undantag av åsikter som kränker eller inte respekterar allas lika värde.
Direktdemokrati på en arbetsplats är fantastiskt. Det är också på det sättet som stadgan beskriver hur förtroendevald på arbetsplats ska utses. Däremot blir det svårt i en organisation med 114000 medlemmar att ha direktdemokrati. Då har vi representativ demokrati och det är det som jag blivit nominerad till. Förankringsprocess är en viktig del i representativ demokrati.
För att representativdemokratin ska fungera är det viktig att kunna granska de som blivit valda. Vad har den valde gjort, vika beslut har de fattat osv. Det är därför Vårdförbundet har revisorer. Men det är också viktigt att den valde har en bra kontakt med medlemmarna, en lyhördhet kring medlemmarnas uppfattning om de frågor som är viktiga.

Kontakt

Telefon: 0767608515
Mejl: martin.haland@vardforbundet.se