Maria Ljung

Nominerad till avtalsråd.

En av de viktigaste frågorna för mig är att orka arbeta ett helt yrkesliv. Därför är arbetsmiljön och arbetstiderna av stor betydelse och därmed villkorsfrågorna. Villkoren för medlemmarna måste ständigt utvecklas mot en god och säker vårdmiljö.
Att vi får betalt fullt ut för vår kunskap och en ordentlig löneutveckling under vårt yrkesliv är även fortsättningsvis en stor utmaning och därför måste lönefrågan alltid stå på agendan. Genom olika angreppssätt kan vi uppnå framgång och gör vi denna resa tillsammans, på alla nivåer i förbundet, kommer vi att göra framsteg
För att uppnå en god och säker vårdmiljö och högre lön är ledarskapet en förutsättning. Att verka för att chefer och ledare har de villkor och förutsättningar de behöver för att fullfölja sitt uppdrag är också en hjärtefråga för mig.

Jag är leg. sjuksköterska sedan 1984 och redan under min sjuksköterskeutbildning väcktes ett brinnande intresse för yrkes- och villkorsfrågor. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit fackligt aktiv med olika uppdrag och ansvarsområden, från arbetsplatsnivå och till landstingsövergripande och jag har lång erfarenhet av både SKL´s avtalsområde och privata sektorns avtal. Intresset för ledarskap och organisationsutveckling ledde till att jag 2007 tog min magister examen i ledning av hälso- och sjukvårdsorganisationer på Linköpings universitet.

Som person är jag självständig, positiv och nyfiken med fokus på samarbete och problemlösning. Är inte rädd för utmaningar och gillar nya situationer. Mitt motto är "ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid"

Utmaningar för medlemmarna och Vårdförbundet är att få till villkor som stödjer att man orkar arbeta ett helt yrkesliv samt får en reell löneutveckling under sitt arbetsliv. Jag önskar att kongressen väljer mig till Avtalsrådet då jag gärna bidrar med mina erfarenheter och kunskaper för att uppnå detta.

Demokrati betyder för mig att alla individer har lika värde och lika möjligheter att påverka och utvecklas. Genom att skapa olika forum för dialog ges möjlighet till inflytande och delaktighet som leder till ökad kunskap och öppenhet. Med kunskap kan man ta ansvar och ställning.

Kontakt

Maria.ljung@vardforbundet.se, 010-104 79 57