Marcus Folkö Müntzing

Nominerad till: förbundsstyrelseledamot

 

Mina viktigaste frågor är:
Jämställdhet, genus, mångfald, vem gör vad i framtidens sjukvård och att får till villkor som gör att våra medlemmar håller hela arbetslivet.

Min bakgrund är:
Jag föddes 1982 med en missbildning i mun, svalg och hals som gör att jag är döv på vänster öra och pratar hest. Detta har medfört att jag tillbringat många timmar på sjukhus som patient. Totalt blev det omkring 25 stora operationer från tidig ålder till dess att jag blev ung vuxen. Men tack vare min uppväxt blev jag den jag är idag. En person jag är väldigt stolt över att vara. När jag stod inför att välja till högskolan var sjuksköteprogrammet bara mitt sjundehandsalternativ. Men det var där jag kom in. Det var liksom ingen livsdröm, men det blev väldigt bra ändå. Efter min examen har jag arbetat inom akutsjukvården på Universitetssjukhuset i Örebro samt senast inom den preventiva vården på en ungdomsmottagning där jag jobbat med sexualitetsfrågor av alla de slag. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval för en sekund. Mellan 2013-2017 var jag styrelseledamot i avdelning Örebros styrelse och under det sista året på vår mandatperiod fick jag äran att kliva upp som vice ordförande. Ett uppdrag som avslutades vid årets årsmöte i oktober. Jag delar just nu min arbetstid mellan att arbeta fackligt på tid och att arbeta kliniskt på Ungdomsmottagningen.

Mina främsta styrkor är:
Mitt mod, min lojalitet, min ödmjukhet och mitt lugn.
Mitt mod därför att det krävs ett stort mod att vara den jag är. En person som inte alltid fått ta den lättaste vägen och som alltid fått kämpa i uppförsbacke. Min lojalitet därför att jag står bakom och backar upp tagna beslut. Internt kan jag ifrågasätta och dialogisera, men externt är det den gemensamma åsikten som jag står för oavsett vad jag må ha tänkt och tyckt internt. Min ödmjukhet därför att jag alltid försöker att inte förutsätta saker. Det finns alltid kloka människor som tillför nya perspektiv och i rollen som förtroendevald är det extra viktigt att lyssna snarare än att prata. Mitt lugn därför att jag sällan hetsar upp mig i onödan. Jag försöker att alltid tänka igenom saker och ting innan jag bestämmer mig för vart min åsikt ligger. Jag försöker också att alltid tolka min omgivning så fördelaktigt som möjligt.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Vad är ett fackförbund? Vad står ett fackförbund för? Vilka värderingar vägleder och till vilken grad kan olika värderingar rymmas inom samma organisation? Jag tror att framtiden ser ljus ut, men innan vi kommer dit kan det komma en tid av osäkerhet och otrygghet. Vi står inför ett riksdagsval som kan få stora konsekvenser för oss som fackförbund beroende av hur det valet går. Det finns fler röster i dagens politik som pratar om inskränkningar i fackliga frågor och värderingar. Där måste vi fackförbund, solidariskt, stå tätt samman och verka för framtiden och den svenska modellen.

Ovanpå det är jag övertygad om att frågor om vem som gör vad i framtidens sjukvård samt social och organisatorisk hållbarhet kommer att vara stora frågor som berör alla våra medlemmar både nu och om fem år.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag är gift och har ett femårigt barn. Vi bor i en gammal rödvit prästgård och har en kyrkogård som närmaste granne. Dödens närvaro ger alltid en ödmjukhet inför livets utmaningar.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Därför att jag skulle kunna bidra till förbundsstyrelsens redan starka arbete. Därför att jag tydligt skulle visa att det går att vara annorlunda och ändå nå ut. Därför att jag skulle kunna vara en del av ett sammanhang som visar att Vårdförbundet är en plats för alla. Därför att jag skulle kunna vara en del av en yngre generation av Vårdförbundets medlemmar som också tar plats, gör sig hörda och lyssnar.

Vad demokrati betyder för mig:
För mig är demokrati allt. Det är grunden vi står på. Det är väggarna som finns runt oss och det är taket som skyddar oss. Men demokratins förutsättningar förändras. Vi står fortfarande stadigt och vi behöver inte oroas oss för att behöva sova under bar himmel. Men vi behöver ändå värna de demokratiska fundamenten. Vi behöver stå upp för de värderingar som vår demokrati vilar på. Demokratin förändras, det har den alltid gjort och det behöver vi inte vara rädda för. Men vi behöver bevaka så att den inte urholkas. Och vi behöver höja våra röster när politiska partier försöka beskära det träd som vi fackförbund växer på. Demokratin är verkligen allt. Det är därför som vi måste vara så försiktiga med den. Ta hand om den. Plåstra om den. Vårda den. Där är den svenska modellen en viktig komponent. Varje försök till att inskränka den svenska modellen är ett försök till att inskränka demokratins värdegrund.

Kontakt

marcus.folko.muntzing@mittvardforbund.se, 076-1050331 (arbete) och 0733-562679 (privat)