Magnus Hanson

Nominerad till förbundsvalberedare.

Mina viktigaste frågor är:
Vårdförbundet är våra medlemmar: viktigast är att fler av våra kollegor engagerar sig i förbundet. Inte bara för villkorsfrågorna, som kanske är viktigast just nu när omsättningen är katastrofal på många arbetsplatser. Vi måste också jobba långsiktigt med yrkesutvecklingen hos våra medlemsgrupper.

Min bakgrund är:
Jag är sjuksköterska sedan millennieskiftet, född på 60-talet. Jag är förtroendevald på min arbetsplats på ortopeden Sahlgrenska/Mölndal sedan 2004 –ff. Har/haft flera förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet som "samordnare" och utbildare av lokala förtroendevalda, som kongressombud, som ledamot i lokal valberedning samt i förbundsvalberedningen en period. Jag har två vuxna barn och spelar boule en del.

Mina främsta styrkor är:
Jag är eftertänksam, gillar att väga för och nackdelar i de frågeställningar jag ställs inför. Van att jobba medlemsnära, är kommunikativ och ganska prestigelös. Jag har ett brett kunskapsområde och är allmänintresserad.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Utvecklingen av samhällets krav på sjukvården, hur vi bäst svarar upp mot dessa och samtidigt tillgodoser våra yrkens krav på professionalitet och utvecklingsmöjligheter med en lön som motsvarar det ansvar vi har för vården.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag hoppas och tror jag blivit nominerad utifrån mitt engagemang i Vårdförbundet och våra medlemmar.
Uppdraget att mellan kongresser och årsmöten förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet nationellt känns som ett mycket angeläget uppdrag. Jag skulle se fram emot att göra det en period till om jag fick förtroendet av kongressen 2018.
Att kunna prioritera valberedningens arbete är möjligt för mig de närmsta fyra åren, både arbetssituation och privatliv tillåter det. Jag har en god uppfattning om uppdragets omfattning vad gäller arbetsinsats och villkor. Väl medveten om att uppdraget kräver stor integritet och hörsamhet mot demokratiprocessen. Det är periodvis ett mycket intensivt arbete med att ta in nomineringar, intervjua och att arbeta fram ett hållbart förslag till valen på kongressen, senast Avtalsrådet som valdes per capsulam 2015 och nu inför valen till kongressen 2018. Det gäller också att i mellantiden hålla sig uppdaterad på vad som sker i Vårdförbundet såväl som i omvärlden.
Förbundsvalberedningen kommer nog också behöva utveckla nya arbetssätt i den kommande perioden. Fysiska möten med medlemmar och förtroendevalda runtom i landet är dock fortsatt en viktig nyckel till ett gott valberedningsarbete.

Vad demokrati betyder för mig:
Ett demokratiskt medlemsförbund innebär för mig engagerade medlemmar som utnyttjar sin möjlighet att påverka vårdförbundets mål och politik. För det krävs en transparent organisation där också enskilda medlemmar kan komma till tals och väl anordnade val till organisationens olika funktioner.

Kontakt

magnus.hanson@vardforbundet.se, 073 331 49 42