Madelene Meramveliotaki

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Jämställdhet, bättre villkor för våra medlemmar, höja statusen för kvinnosjukvård, kliniska karriärvägar, öka antalet som bedriver egen forskning bland våra professioner och en löneutveckling som återspeglar våra yrkens ansvar, kunskap och kompetens. Röntgensjuksköterskans professionsutveckling ligger mig extra varmt om hjärtat.

Min bakgrund är:
Jag är 34 år och leg. Röntgensjuksköterska sedan 2009. Anställd på Akutröntgen i Lund. Haft fackligt uppdrag på heltid sedan hösten 2012 som inneburit att jag bl.a. utbildat förtroendevalda, haft uppdrag i vår lokala styrelse (2015-2017) och varit tf. ordförande (2017).

Jag har förutom Röntgensjuksköterskeprogrammet även läst Retorik (60p) på Lunds universitet samt Mänskliga rättigheter (60p) och Projektledning (30p) på Malmö högskola.

Mina främsta styrkor är: Handlingskraftig, orädd, pragmatisk, kan identifiera synergier och åtgärder på systemnivå.

Jag är också kunnig och engagerad i vårdens utveckling och vårdförbundets politik samt tror mig kunna representera både dagens och morgondagens medlemmar.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Vi har haft individuell lönesättning sen 1986. Det är över 30 år med ett system som på pappret ser väldigt bra ut. Tyvärr fungerar detta inte i realiteten eftersom arbetsgivaren inte klarar av att koppla lön till kunskap, kompetens och prestation. Vi behöver hitta nya sätt och med hjälp av kliniska karriärvägar, tydliggöra kopplingen mellan lön och våra yrkens ansvar, kunskap och kompetens. Här har vi ett stort arbete framför oss.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om: Har i dag uppdrag som huvudskyddsombud och ser verkligen vilken skillnad vi i Vårdförbundet gör för våra medlemmar. Både på individnivå men framförallt hur vårt arbete gynnar kollektivet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Att samla all den kraft som finns i förbundet är viktigt för mig eftersom jag ser detta som en stor framgångsfaktor. Jag har en förmåga att fånga en publik och entusiasmera, är en naturlig ledare med en stor pedagogisk förmåga.

Jag har glöd och jävlar anamma!

Vad demokrati betyder för mig:
"Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma." (www.riksdagen.se)

Detta citat tar upp vad demokrati handlar om för mig. Andra ingredienser är folkstyre och omröstning. Vikten av att vara en representant och att ta ansvar för att vara folkvald.

Demokrati innebär också eftertänksamhet, att inte rusa för fort fram, samt lojalitet/respekt gentemot fattade beslut och allas olikheter.

Kontakt

madde.meramveliotaki@gmail.com, 0708307757