Linda Linné

Nominerad till avtalsråd.

Mina viktigaste frågor är:
Det ska vara en självklarhet att vara med i Vårdförbundet även som privatanställd. Oavsett om du är privatanställd eller offentligt anställd ska du ha bra villkor och en bra arbetsmiljö. 

Min bakgrund är:
Distriktssköterska. Jobbar sedan fem år tillbaka på en Capioägd vårdcentral/ BVC i Linköping. Förtroendevald på arbetsplats sedan 2004. Först som landstingsanställd på vårdavdelning, sedan 2009 på min nuvarande arbetsplats. Har under en mandatperiod suttit med i avtalsrådet. Sedan februari 2017 ordförande i Vårdförbundets Capioklubb.

Mina främsta styrkor är:
Vill gärna tänka positivt, allt kan gå/ bli bra! Provar gärna nya arbetssätt och metoder.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Hitta vår plats i en värld som digitaliseras mer. Fler digitala tjänster efterfrågas i vården, löser de problem eller skapar de nya?

Många medlemmar säger att de ej har ork eller tid att engagera sig fackligt men de skriver inlägg och chattar med varandra på sociala plattformar, är ständigt uppkopplade. Hur använder vi den förmågan i det fackliga arbetet?

Hur orkar våra medlemmar arbeta ett helt yrkesliv, som blir längre i och med att vi lever längre och pensionsåldern höjs. Våra jobb utförs under dygnets alla timmar.

Hur visar vi att Vårdförbundet har en viktig roll för medlemmar i alla åldrar och med olika arbetsgivare?
Idag pratar vi mycket om brist på kompetens, vilka arbetsuppgifter som kan göras av andra yrkesgrupper. Jag tror att även om fem år behöver Vårdförbundet finnas där och värna om samt vara med och utveckla våra komptenser och våra yrkesområden.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har suttit i avtalsrådet en mandatperiod, vald av förbundsstyrelsen, utifrån min bakgrund som privatanställd. Under den perioden har jag lärt mig väldigt mycket om avtal och förhandlingar som jag inte alls hade kunskap om innan. Jag tar gärna med mig den kunskapen in i en mandatperiod till.

Vad demokrati betyder för mig:
Att alla får göra sin röst hörd i val. 

Att det är allas ansvar att söka kunskap och information inför val för att kunna lägga sin röst på det alternativ som stämmer bäst överens med de egna åsikterna.

Att alla visar det slutliga resultatet respekt eftersom att det representerar majoritetens åsikt.

Kontakt

Linda.linne@capio.se, 0730-390093